ikona pliku doc

Logopedia notatki

Dyslalia i jej odmiany, mowa bezdźwięczna.


  475 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 475
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66,00 kB.


TEMAT 4: Dyslalia, jąkanie.
DYSLALIA to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych (problemy w wymawianiu głosek).
- Paralalia (substytucja) zastępowanie jednych głosek innymi, łatwiejszymi.
- Mogilalia (elizja) bark dźwięku – rak/_ak, ryba/_yba
- Dyslalia właściwa (deformacja)- zachodząca, gdy realizacja jakiegoś fonemu wykracza poza właściwe pole realizacji tego fonemu, a zarazem nie mieści się w polu realizacji innych fonemów. Zalicza się tu głoski nietypowe dla danego systemu fonetycznego np. głoski międzyzębowe, rożnie zlokalizowane dźwięki wibracyjne itp. Rak/rrak (języczkowe).
SYGMATYZM = seplenienie
nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych, jednego, dwu lub wszystkich trzech szeregów (tj. s, z, c, dz/ ś, ź, ć, dź/ sz, ż, cz, dż). Zaburzona może być artykulacja jednej kilku lub nawet kilkunastu głosek.
 Do najczęstych przyczyn sygmatyzmu (seplenienia) należą:
      nieprawidłowa budowa narządów artykulacyjnych:
      języka (język jest zbyt duży, gruby, krótkie wędzidełko podjęzykowe),
      zniekształcenie zgryzu, które powoduje brak dentalizacji (zgryz otwarty, protruzja - przodozgryz i retruzja - tyłozgryz) i inne anomalie zębowe,
      anomalie zębowe (trwałe lub przejściowe – podczas wymiany uzębienia)
      rozszczep podniebienia, który powoduje niedostateczne zamknięcie jamy nosowej przez podniebienie miękkie (seplenienie nosowe).
      niska sprawność narządów artykulacyjnych - mięśnie języka są zbyt słabo lub zbyt mocno napięte,
      upośledzenie słuchu w zakresie tonów wysokich, obniżenie słyszalności,
       przewlekłe, nawracające choroby górnych dróg oddechowych,
       naśladowanie nieprawidłowych wzorców otoczenia,
       zbyt długie karmienie dziecka smoczkiem oraz ssanie palca.
W sygmatyzmie można wyróżnić następujące sposoby realizacji dźwięków:
      Deformacje (sygmatyzm właściwy),
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!