ikona pliku doc

łobocki notatki

METODA BIOGRAFICZNA- Łobocki - opis


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB.


METODA BIOGRAFICZNA
Metoda biograficzna szersze zastosowane znalazła szczególnie w badaniach socjologicznych. Występuje tam również pod nazwą metody badan biograficznych, metody dokumentów autobiograficznych lub biograficznych albo metody „dokumentów osobistych” czy „dokumentów ludzkich”. Ostatnio coraz częściej stosowana w badaniach pedagogicznych i psychologicznych
Tamże, str. 293.
Wyróżnia się dwie odmiany metody biograficznej:
      metodę monograficzną
      metodę indywidualnych przypadków
Osobliwość metody biograficznej
Polega na tym, że metoda biograficzna w istocie jest nade wszystko pewnym konglomeratem różnych innych metod badawczych łącznie z technikami, obejmującymi
Tamże, str. 293:
      analizę dokumentów
      obserwację
      metodę sondażu
      metodę dialogową
Czego głównie dotyczy metoda biograficzna
Jest to metoda odwołująca się nader często do analizy takich dokumentów, jak
Por.: Tamże, str. 294:
      pamiętniki
      życiorysy
      dzienniki
      wspomnienia
      listy
Najogólniej określa się ja jako metodę, polegającą na opisie i analizie przebiegu życia ludzkiego rozpatrywanego w kontekście określonego wycinka rzeczywistości społecznej. Ma się tu na uwadze zwykle całościowy lub fragmentaryczny przebieg życia badanych osób.
Rola podejścia jakościowego w metodzie biograficznej
Stosując metodę biograficzna polegamy na wielu różnych wypowiedziach pisemnych i ustnych osób badanych. Wypowiedzi te dotyczą przeważnie ich życia osobistego, różnych doświadczeń życiowych i podzielanych przez nich opinii w sprawach interesujących z punktu widzenia przeprowadzonych badań
Tamże, str. 295..
Odmiany metody biograficznej
Metoda monograficzna
Nazwa zamienna metody monograficznej jest „metoda monografii” lub „monografia pedagogiczna”. Nierzadka nazywa się ja też badaniami terenowymi, a niekiedy badaniami diagnostycznymi
Tamże, str. 298..
W badaniach pedagogicznych doty
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!