ikona pliku doc

Kryminologia - wyklady notatki

Wykłady URz


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 258,50 kB.


KRYMINOLOGIA
Wykład 1 / 2010-10-09
PATOLOGIA SPOŁECZNA I KRYMINOLOGIA JAKO DYSCYPLINY NAUKOWE.
PATOLOGIA (z gr. pathos – cierpienie, logos – nauka, słowo) – interdyscyplinarna dziedzina poznania, zajmująca się zjawiskami społecznie destrukcyjnymi (inaczej: nauka
o cierpieniu).
Wiąże się z naruszaniem norm:
      obyczajowych,
      moralnych,
      prawnych.
KRYMINOLOGIA (z łac. crimen – przestępstwo, zbrodnia i gr. logos – nauka, słowo) – nauka o przestępstwie. Nauka interdyscyplinarna, powiązana z innymi dziedzinami nauki.
Samodzielna nauka wyodrębniona na przełomie XIX i XX w.
Nauka społeczna i empiryczna, której przedmiotem badań jest:
      przestępstwo
      przestępca (jako sprawca)
      oraz przestępczość ujmowana jako zjawisko społeczne.
Wiąże się z naruszaniem norm:
      prawnych.
Przedmiot badań kryminologii jest węższy, niż patologii społecznej (dotyczy naruszania norm prawnych, choć naruszanie tych norm wiąże się z naruszaniem norm obyczajowych
i moralnych).
Kryminologia posiada jasno określony przedmiot badań, ale nie posiada własnych metod badawczych – korzysta z metod innych nauk (antropologii, biologii, ekonomii, historii, psychologii, psychiatrii, socjologii, statystki).
Działy kryminologii
Kryminologia             Kryminologia
teoretyczna             stosowana
I. KRYMINOLOGIA TEORETYCZNA
Cel: badanie zjawisk kryminalnych, ich opisywanie, analizowanie, wyjaśnianie.
Podstawowe działy kryminologii teoretycznej:
KRYMINOGRAFIA
      FENOMENOLOGIA (wywodzi się z kryminografii) – badania mają odpowiedzieć na pytania: co? jak? gdzie? i kiedy zaistniało? struktura (charakter, kategorie przestępstw, nie tylko ich ilość), dynamika, geografia przestępczości, sposób popełniania przestępstw, organizacja przestępczości, cechy społeczne sprawców przestępstw.
      HISTORIA ZJAWISK KRYMINALNYCH – obejmuje m.in. zmiany w kategoriach przestępstw (np. to, co kiedyś było przestępstwem, a dziś
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 258,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!