ikona pliku doc

Konspekt do zajec teoretycznych notatki

konspekt do zajec teotetycznych temat: Aborcja


  812 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 812
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 63,50 kB.


Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.
Studia stacjonarne, magisterskie I rok


POSTAWY STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA WOBEC ABORCJI

OPRACOWAŁA:
Marta Stępniak
KONSPEKT DO ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
Nazwa szkoły: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kierunek: Pielęgniarstwo
Data: 01.12.2009
Nazwisko prowadzącego: Marta Stępniak
Czas trwania: 90 minut
Przedmiot: Etyka
Temat lekcji: Postawy studentów pielęgniarstwa wobec aborcji
Typ lekcji: Kontrolno- oceniająca
Metoda: Dyskusja
Forma metody: Burza mózgów
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE
CEL OGÓLNY:
Zapoznanie się z opiniami studentów pielęgniarstwa na temat aborcji.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
SFERA POZNAWCZA
      Student rozumie definicję pojęć: aborcja, poronienie;
      Student umie wymienić najbardziej znane synonimy aborcji;
      Student umie wymienić podstawowe różnice między aborcją a poronieniem;
      Student zna metody aborcji;
      Student zna somatyczne i psychiczne skutki wykonania aborcji;
SFERA PSYCHOMOTORYCZNA
Student umie:
      Wyrażać i bronić swojego zdania na temat aborcji;
      Kulturalnie dyskutować na podany temat.
SFERA AFEKTYWNA
      Student wykazuje tolerancję wobec innych stanowisk na temat aborcji;
      Student umie ocenić aborcję w stosunku do matki, poczętego dziecka, rodziny i społeczeństwa.
POMOCE DYDAKTYCZNE
      Tablica;
      Kreda;
      Artykuł opisujący studium przypadku na temat aborcji.
LITERARURA
      Wrońska I., Mariański J.: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich. Wydawnictwo Czelej. Lublin 2002.
      Terlikowski T.: Moralny totalitaryzm. Wyd. Fronda. Warszawa 2006.
      http://www.zgapa.pl/zgapedia/Metody_aborcji.html
      http://www.aborcja.info.pl/somatyka.html
      http://pl.wikipedia.org/wiki/Aborcja
OPRACOWANIE MERYTORYCZNE TEMATU
PLAN:
      Przedstawienie tematu dyskusji.
      Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, i przedstawienie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 63,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!