ikona pliku doc

konspekt notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 55,50 kB.


EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU
Udar mózgu – (incydent mózgowo-naczyniowy), jest to zespół objawów klinicznych związanych z wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, który powstaje wskutek zaburzenia krążenia mózgowego.
Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu), lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu). Udar jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa oraz braku samodzielności u osób po 40 roku życia.
Głównymi czynnikami modyfikowalnymi są :
- nadciśnienie tętnicze
- cukrzyca
- otyłość
- palenie papierosów
Wyeliminowanie tych czynników i aktywny udział w procesie leczniczym przynosi wymierne skutki choremu – poprawia jakość życia i zapobiega nawrotom choroby.
Cel główny – zmiana dotychczasowego stylu życia i zwiększenie aktywnego udziału chorego w procesie leczniczym. W postępowaniu po wystąpieniu objawów chorobowych ważne jest nie tylko leczenie farmakologiczne, ale również zmiana stylu życia.
Odbiorcy – pacjenci oddziału rehabilitacji, po przebytym udarze mózgu.
Miejsce – oddział rehabilitacji – Szpital w Czeladzi .
02.01.2012 rok czas trwania od godz 10-11.
Treść edukacji zdrowotnej – zapoznanie chorych z koniecznością stałej kontroli ciśnienia tętniczego, obniżenia hiperlipidemii, utrzymaniem prawidłowych stężeń glukozy we krwi oraz uświadomienie pacjentom konieczności zaniechania palenia, wskazanie korzyści wynikających z aktywności ruchowej oraz wpływu redukcji masy ciała na styl życia.
Metoda przeprowadzenia edukacji – pogadanka z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych w postaci ulotek.
Nadciśnienie tętnicze
Jest to choroba układu krążenia charakteryzująca się stałym lub okresowo podwyższonym ciśnieniem krwi. Prawidłowe wartości ciśnienia wynoszą poniżej 140 dla ciśnienia skurczowego i poniżej 90 dla wartości ro
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 55,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!