ikona pliku doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa (druga) notatki

Druga praca z zawodoznawstwa, inna.


  255 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 255
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB.


Anna Makowska Doradztwo zawodowe i personalne Rok I Koncepcje i sposoby badania procesu pracy Analizę koncepcji i sposobów badania rynku pracy zacząć należy od sięgnięcia do dokładnego wyjaśnienia terminu praca. W ujęciu potocznym zaczerpniętym od Tadeusza Kotarbińskiego możemy stwierdzić, iż praca, to takie czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb w sposób pośredni, tzn. że nie jest pracą jedzenie czy spanie (bezpośredni sposób zaspokajania potrzeb), natomiast jest pracą przygotowanie tegoż jedzenia bądź posłania. W ujęciu ekonomicznym prace możemy definiować jako towar, który człowiek sprzedaje na rynku pracy w postaci prezentowanych sobą umiejętności fizycznych bądź umysłowych. W tym przypadku praca traktowana jest instrumentalnie, jedynie jako środek do osiągnięcia celu ? zdobycia pieniędzy. Pojęcie pracy w znaczeniu socjologicznym mówi natomiast, iż praca jest procesem warunkowanym kulturowo, w wyniku którego człowiek przeobraża otaczającą rzeczywistość i podporządkowuje ja własnym celom; jest procesem typowo ludzkim, koniecznością biologiczną człowieka ze względu na to, iż to właśnie ludzie są jedynymi istotami nie będącymi w stanie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb jedynie dzięki darom natury. W ujęciu tym praca staje się wyznacznikiem wartości człowieka, który jest wart jedynie tyle, ile wie i potrafi przekazać innym ludziom. Najogólniej pracę w tym znaczeniu określił Jan Woskowski, który stwierdził, iż ?celowa działalność człowieka polegająca na przekształcaniu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenia swoich potrzeb to praca?. Woskowski J., Socjologia. Wybrane zagadnienia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970 W aspekcie pedagogicznym możemy spotkać się z definicją pracy jako Skupiając się jednak wokół tematu zasadniczego, jakim są metody badania pracy należy pokrótce wyja
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 53,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!