ikona pliku doc

Koncepcje i sposoby badania procesu pracy - praca zaliczeniowa notatki

Praca zaliczeniowa z zawodoznawstwa - pełna (z przypisami i bibliografią).


  431 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 431
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 72,50 kB.


Patrycja Wagner Pedagogika I Doradztwo zawodowe i personalne Grupa B Aby móc zrozumieć i dogłębnie zanalizować koncepcje i sposoby badania procesu pracy zapoznałam się z głównymi pojęciami pedagogiki pracy niezbędnymi do prawidłowego zrozumienia tematu. Jak podaje Stefan Kwiatkowski ?podstawowym pojęciem pedagogiki pracy jest praca rozumiana jako wartość uniwersalna ? punkt odniesienia do innych wartości. W kategoriach personalistycznych praca przejawia się w aktywności człowieka i jego zdolności do przekształcania świata przy jednoczesnej umiejętności samodoskonalenia?. S. M. Kwiatkowski, Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna, [w:] S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 Andrzej Bogaj natomiast definiuje pracę jako podstawowy rodzaj działalności, dzięki której tworzymy i przekształcamy własne środowisko, warunki życia, kulturę a także nas samych. Bogaj twierdzi, że pracę traktujemy jako przymus lub towar, który możemy sprzedawać, jako proces doskonalący nas i nasze środowisko, lecz także jako podstawową wartość w życiu. Praca ma służyć urzeczywistnianiu człowieczeństwa jednostki, spełniać osobowe powołanie, które jest jej właściwe z racji człowieczeństwa. Ma przy tym wartość etyczną, gdyż ten, kto ja spełnia, jest świadomym i stanowiącym o sobie podmiotem. A. Bogaj, Człowiek w środowisku pracy, [w:] S. M. Kwiatkowski, A. Bogaj, B. Baraniak, Pedagogika pracy, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007 Według Tadeusza Pszczołowskiego natomiast prace rozpatrujemy w sensie fizykalnym, biologicznym, psychologicznym, ekonomicznym, socjologicznym, prawnym, filozoficznym i prakseologicznym. Zajmuje się więc nią wiele dyscyplin naukowych z pozoru nie powiązanych ze sobą. J. Wilsz, Teorie pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Krak
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 72,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!