ikona pliku doc

Jan Amos Komeński notatki

Jan Amos Komeński


  526 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 526
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40,50 kB.


Na podstawie podręcznika Stanisława Litaka ?Historia wychowania? wyd. WAM Jan Amos Komeński (1592-1670) - był Czechem, pochodzącym z Moraw. Urodził się w małym mieście ? w Niwnice jako syn zamożnego młynarza. - studiował w Pradze oraz na kalwińskich Uniwersytetach w Herborn i Heidelbergu. Był wyznania Braci Czeskich oraz był zwolennikiem milenaryzmu ? czyli doktryny, że wraz z końcem świata nastąpi powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na ziemie oraz tysiącletnie doczesne królestwo sprawiedliwych, oczekujących na Sąd Ostateczny, po którym zyskają nieśmiertelność. - Po klęsce Czech pod Białą Górą w 1620 roku musiał udać się na wygnanie wraz ze swoimi współwyznawcami na wygnanie. W 1628 roku przez Śląsk wrócił do Polski, osiedlił się w pogranicznym Lesznie, wraz z większą grupą Braci Czeskich. Tu przebywał z przerwami do 1656 roku. Umarł w Amsterdamie. Twórczość, inspiracje: Podziwiał Kartezjusza, a jeśli chodzi o poglądy pedagogiczne nawiązywał do J. L. Vivesa, a przede wszystkim do W. Ratkego. Był twórczym kontynuatorem jego dydaktyki. Nawiązywał też do filozofii Platona. W 1631 roku napisał podręcznik ?Drzwi języków otworzone? (w tłum. na polski), w 1633 roku został wydany po polsku w Gdańsku. W 1658 roku został wydany zwięzły podręcznik do nauki łaciny w języku niemieckim pt. Orbis sensualium pictus (Świat zmysłowy w obrazach), łączący materiał językowy z rzeczowym. Był on wielokrotnie tłumaczony i wydawany w XVII-XIX wieku, stał się przez prawie 200 lat jednym z najważniejszych podręczników szkolnych. Używany był przede wszystkim w szkołach protestanckich, ale od XVIII wieku także w katolickich. Wielka dydaktyka, jako najobszerniejsze dzieło Komeńskiego (powstała w Lesznie w latach 1628-1632), napisana po czesku, a potem przetłumaczona po łacinie i wydana w 1657 roku w Amsterdamie. W dziele Informatorium der Mutter
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!