plik pdf

Andrzej Frycz Modrzewski


Andrzej Frycz Modrzewski Polski pisarz doby renesansu, teolog, reformator. Urodzony 20 września 1503 roku w Wolborzu w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Uczęszczał do jednej z krakowskich szkół parafialnych. W latach 1518-1522 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. W 1522 roku Modrzewski przyjął niższe święcenia kapłańskie i rozpoczął pracę w kancelarii prymasa Jana Łaskiego. Przez pewien czas przebywał w Wittenberdze, gdzie nawiązał kontakty ze środowiskiem refo...

plik docx

Kontrreformacja i szkolnictwo jezuickie/ Historia wychowania - pedagogika


Andrzej Frycz-Modrzewski - W rzeczpospolitej powstały nowe koncepcje szkolnictwa. Jego działalność związana była z walką o wzmocnienie władzy królewskiej, reformę w sprawie państwa i prawa, walczył przeciw ustawodawstwu. Swoje poglądy zawarł w dzieleO prawie RP,O obyczajach,O szkoleitd. Uważał ze najważniejsza jest szkoła, bo kształci ona zdolnych uczniów. Obowiązkiem...

plik doc

Charakterystyka działalności Komeńskiego


      Działalność Jana Amosa Komeńskiego ściśle związana jest z dążeniem do przywrócenia niepodległości narodowi czeskiemu, utrzymania jego kultury i rozwoju języka ojczystego. Ten czeski teolog, pedagog i filozof był pierwszym pisarzem w Europie nowożytnej, który całe życie poświęcił zagadnieniom wychowawczym. Urodzony w latach 1592-1670, a więc działalność jego przypada na wiek XVII. Jest on często określany przez historyków wychowania mianem ojca pedagogiki nowożytnej....

plik rtf

Historia wychowania

Notatki z wykładów
HISTORIA WYCHOWANIA 24 PAŹDZIERNIK 2014 REFORMACJA W momencie kiedy luter wystąpił z totalną krytyką kościoła, zaczęło się sypać szkolnictwo kościelne. Kościół nie widział powodu dla którego miałby nadal utrzymywać szkołe. Pod wpływem Lutra powstały z czasem przy kościołach szkółki, które kształciły wszystkich, ponieważ istniała potrzeba aby ludzie nauczyli się czytać i pisać. Luter cenił san nauczycielski, uważał, że miasto może nie mieć pastora ale musi mieć nauczyci...

plik rtf

Szkoły klasztorne

SZKOŁY KLASZTORNE w Europie Zachodniej zakładane były przez zakon Św. Benedykta. Najpierw ich szkoły przyjmowały tylko chłopców przeznaczonych do zakonu, z czasem jednak zaczęto przyjmować też innych. Tak powstały szkoły zewnętrzne przeznaczone dla uczniów świeckich. Nauka początkowa trwała rok. Po rocznej nauce uczniowie przechodzili do "trivium" do nauczyciela gramatyki. Nauka w klasach gramatykalnych trwała cztery lata. Nauka kończyła się egzaminem obejmującym materiał czterech lat: opo...

plik doc

HW

wolfgang ratke, john locke.. historia wychowania
Wolfgang Ratke (1571-1635) Urodzony w mieszczańskiej, luterańskiej rodzinie w Wilster (Holsztyn). Nauki początkowe zdobywał w Hamburgu, a następnie studiował teologię na uniwersytecie w Rostocku, ale jej nie ukończył. Zajął się studiowaniem języka łacińskiego hebrajskiego i greki. W 1603 r. wyjechał do Amsterdamu, głównego centrum europejskiej nauki i kultury. Miał okazję poznać z bliska system edukacyjny Holandii wyrastający z tradycji br...

plik rtf

HIstoria wychowania

Filozofie, Sofiśći
HISTORIA WYCHOWANIA wykład Filozofowie zajmujący się wychowaniem: Sofiści - V p.n.e: Protagoras i Jardiasz: Spowodowali, że filozofia zaczęła interesować się człowiekiem Charakter antropocentryczny Stwierdzili, że człowiek staje się miara wszechrzeczy - relatywizm moralny Człowiek może nauczyć się wszystkiego - cnoty i moralności Trzeba dużo czasu poświęcić na naukę, zacząć jak najwcześniej Nauka socjalistyczna, matematyka, ekonomia, astronomii, muzyka, polityka...

plik doc

erazm gliczner

poglądy pedagogiczne
ERAZM GLICZNER - SKRZETUSKI (1535-1603)       Pierwszym naszym pedagogiem piszącym po polsku był luteranin Erazm Gliczner ze Żnina. Ukończył szkołę w Złotoryji u W. Trotzendorfa, od którego przejął zasady pedagogiczne. Jest on autorem pierwszej, napisanej w języku polskim książki pt. „Książka o wychowaniu dzieci”, która w całości poświęcona została pedagogice. Wydał ją w 1558 r. Mając 23 lata, był wtedy nauczycielem pracyjacym u książąt Słuckich. Glic...