ikona pliku pdf

historia notatki

program nauczania do historii i społeczeństwa I rozdział


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 357,89 kB.


Rozkład materiału Ojczysty Panteon i ojczyste spory Lp. Temat lekcji Treści 1. W starożytnej Grecji 2. Wojna trojańska 3. Wojny z Persami 4. Niezgoda, która rujnuje Oczekiwane osiągnięcia Uczeń: Tak jak Grecy i Rzymianie – wymienia cechy charakterystyczne antycznej cywilizacji greckiej – przedstawia antyczne wzory bohaterstwa na przykładzie Iliady Homera – charakteryzuje postawy antycznego żołnierza i obrońcy ojczyzny na przykładzie wojen grecko-perskich – omawia skutki wojny peloponeskiej dla świata greckiego – opisuje recepcję bitew pod Maratonem i Termopilami w kulturze – wyjaśnia, kto i dlaczego zyskał miano polskiego Leonidasa – przedstawia motyw Termopil i jego znaczenie w polskiej literaturze – opisuje przebieg i znaczenie bitwy pod Zadwórzem oraz wyjaśnia jej symbolikę – przedstawia bitwy pod Wizną i Monte Cassino jako symboliczne oraz historyczne nawiązania do greckich Termopil – omawia i ocenia znaczenie popularyzowania wiedzy o wydarzeniach Liczba godzin 1 Odniesienia do podstawy programowej Uczeń: A.9.1 charakteryzuje, na wybranych przykładach, antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok.
1
Greccy bohaterowie
2
Polskie Termopile
1. Polski Leonidas 2. Bitwa pod Zadwórzem 3. Bohaterowie spod Wizny i Monte Cassino
1
A.9.1 charakteryzuje, na wybranych przykładach, antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok.
3
4
1
historycznych za pomocą współczesnych środków przekazu 1. Republika rzymska – przedstawia cechy charakterystyczne Republika 2. Rzymski obywatel – republiki rzymskiej rzymska – – omawia cechy rzymskiego obywatela – państwo obywateli patriota 3. Kryzys republiki patrioty na przykładzie Cyncynata 4. Upadek republiki. – wyjaśnia za
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 357,89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!