ikona pliku doc

gerlach testy notatki

gerlach testy


ocena: 4.0, 7
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 82,50 kB.


1. Wśród nauk o pracy, z którymi współpracuje pedagogika pracy można wymienić (proszę podkreślić zestaw):
-dydaktykę – historię wychowania – socjologię pracy
-filozofię pracy – prakseologie – ergonomię
-pedagogikę społeczną – teorię wychowania – pedag. Ogólną
-pedagog. specjalną – psychologię pracy – andragogike
2. Pedagogika pracy współpracuje z następującymi naukami pracy (proszę podkreślić zestaw):
- dydaktyką – historią wychowania – prakseologią
- ergonomią – filozofią pracy – pedagogiką ogólną
- psychologią pracy – socjologią pracy - fizjologią 
- pedagogiką społeczną – andragogiką – teorią wychowania
3. Do podstawowych problemów wychodzących zakres kształcenia przed zawodowego należy zaliczyć (wpisać)
- wychowanie przez pracę
- kształcenie ogólnotechniczne
- orientacja i poradnictwo zawodowe
4. W toku wychowania przez pracę kształtuje się cechy o charakterze: (wpisać)
- intelektualnym
- charakterologicznym
- psychomotorycznym
- społecznym
5. Do podstawowych form orientacji zawodowej można zaliczyć ( proszę podkreślić 3 );
- wycieczki zawodoznawcze
- wykłady
- lekcje zawodoznawcze
- pogadanki
- spotkania zawodoznawcze
- filmy zawodoznawcze
- dyskusje
6. Badania nad zawodami i pracą zawodową stanowią o istocie zawodoznawstwa.
Zawody dzielimy na: (wpisać)
- wyuczone
- wykonywane
7. W nowym systemie edukacji funkcjonować będą m. in. następujące
szkoły ponadgimnazjalne:
- licea ogólnokształcące                       tak     
- licea techniczne                                              nie
- licea profilowane                               tak     
- licea zawodowe                                              nie
- technika                   
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 82,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!