ikona pliku docx

genogram Kamili notatki

opis sytuacji rodzinnej Kamili


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15,46 kB.


Diagnoza rodziny oraz genogram zostały sporządzone na podstawie rozmów
z Panią Kamilą oraz dostępnej dokumentacji.

  1.  Pani Kamila jest osobą uzależnioną od alkoholu. Niestety nie widzi skali problemu i jego wpływu na życie rodziny. Nie chce się leczyć.

Pani Kamila ma półtorarocznego syna, który został umieszczony w pieczy zastępczej. Powodem zabrania dziecka była suto zakrapiana impreza, w której uczestniczyła Pani Kamila, jej mąż Adam i dwóch mężczyzn. Podczas badania alkomatem Pani Kamila miała 2,2 promila w wydychanym powietrzu.

Matka deklaruje, że tęskni za dzieckiem, ale nie podejmuje żadnych działań, aby go odzyskać. Małoletni Jasiu jest w rodzinie zastępczej od około
10 miesięcy. Pani Kamila spotyka się z dzieckiem raz na dwa tygodnie
w świetlicy Centrum Pomocy Rodzinie i raz na miesiąc dziecko jest urlopowane do niej do domu na 8 godzin. Nigdy na noc.

Biorąc pod uwagę sposób wypowiadania się Pani Kamili o dziecku, można odnieść wrażenie, że obecna sytuacja odpowiada matce. Jest jej wygodnie,
że nie ma dziecka cały czas przy sobie. Czuje się tym samym wolna
od zobowiązań.

Problem nadużywania alkoholu dotyczy całej rodziny: zarówno Pana Adama, jak i wspólnie zamieszkującego wujka Pani Kamili (Edwarda), który również ma dziecko w rodzinie zastępczej. Ponadto z rodziną zamieszkuje chora psychicznie (prawdopodobnie na schizofrenię) matka Pani Kamili (Ewa), siostra matki (Katarzyna) z trójką małoletnich dzieci oraz babcia Pani Kamili (Zuzanna), która stanowiła rodzinę zastępczą dla Pani Kamili gdy była ona jeszcze niepełnoletnia.

Ze względu na nadużywanie alkoholu relacje z sąsiadami są zaburzone. Ponadto Pan Adam prezentuje zachowania agresywne zarówno w stosunku do Pani Kamili jak i sąsiadów.

Pani Kamila jest osobą z nieudokumentowanym (przez zaniedbanie) opóźnieniem umysłowym. Jest to prawdopodobnie przyczyną nie zgłaszania przez Panią Kamilę jakichkolwiek problemów zarówno w rodzinie jak i chęci odzyskania dziecka.

Pan Adam ma nieślubne dziecko, które również (ze względu na uzależnienie
i niewydolność wychowawczą matki) jest umieszczone w rodzinie zastępczej. Wg relacji Pani Kamili, Pan Adam w ogóle nie interesuje się córką. Nie chce mieć nic wspólnego ani z nią, ani z jej matką.

Zgodnie z posiadanymi informacjami, potwierdzonymi notatkami służbowymi sporządzonymi przez pracownika socjalnego z Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Adam od czasu umieszczenia syna w rodzinie zastępczej tylko raz uczestniczył w spotkaniu z nim, a nawet to spotkanie miało miejsce tuż przed rozprawą sądową o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15,46 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!