ikona pliku docx

finanse publiczne sciaga notatki

przydatna


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15,21 kB.


1-FINANSE PUBLICZNE TO NAUKA O - GOSPODAROWANIU PIENIĘŻNYMI ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

2-ZASPOKAJANIE POTRZEB LUDZKICH MA CHARAKTER-OGRANICZONY

3-PODATEK JEST DANINĄ-OGÓLNĄ,BEZZWROTNĄ, PIENIĘŻNĄ, NIEODPŁATNĄ,PRZYMUSOWĄ ,PRZYWŁASZCZENIOWĄ

4-DOCHÓD NARODOWY DZIELI SIĘ NA -KONSUMPCJĘ I AKUMULACJĘ

5-PRAWO WGLĄDU W FINANSE GMINY MAJĄ-RADA GMINY, RIO, NIK

6-UDZIAŁY GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO ROZDZIELANE SĄ-WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PODATNIKÓW

7-WYODRĘBNIONE ZASOBY PIENIĘŻNE NA REALIZACJE OKREŚLONYCH CELÓW TO - FUNDUSZE CELOWE

8-KSZTAŁTOWANIE DOCHODÓW PODATKOWYCH ORAZ WYDATKÓW RZĄDOWYCH NAZYWAMY- POLITYKĄ FISKALNĄ

9-OGÓŁ NORM PRAWNYCH REGULUJĄCYCH STREFĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ TO-PRAWO BUDŻETOWE

10-POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA OZNACZA PROCESY I ZASADY GROMADZENIA DOCHODÓW PUBLICZNOPRAWNYCH ; OGÓL DZIAŁAŃ PAŃSTWA POPRZEZ ZMIANY WE WPŁYWACH I WYDATKACH EKSPANSYWNA-BEZROBOCIE RESTRYKCYJNA-INFLACJA

11-KRZYWA LOFFERA POKAZUJE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ OBCIĄŻEŃ PODATKOWYCH A WIELKOŚCIĄ WPŁYWÓW Z PODATKÓW

12-TYMCZASOWA PODSTWA PROWADZENIA GOSPODARKI FISKALNEJ PAŃSTWA JEST PROWIZORIUM BUDŻETOWE

13-PODATKI LOKALNE OEJMUJĄ M.IN. PODATEK ROLNY, LEŚNY, OD SPADKÓW I DAROWIZN

14-KLASYFIKACJA BUDŻETOWA OBEJMUJE DZIAŁY, ROZDZIAŁY, PARAGRAFY

15-KWOTĘ SUBWENCJI WYRÓWNUJĄCĄ UTRATĘ CZĘŚCI WPŁYWÓW Z PODATKU OD SR.TRANSPORTU USTALA SIĘ JAKO CZĘŚĆ WPŁYWÓW Z AKCYZY NA PALIWA SILNIKOWE

16-UDZIAŁ GMINY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ROZDZIELANE SĄ WEDŁUG MIEJSCA POCHODZENIA WPŁAT

17-DODATKI KOMUNALNE TO POKRYCIE PRZEZ GMINĘ CZĘŚCI CZYNSZU W BUDYNKACH KOMUNALNYCH

18-FUNKCJA STABILIZACYJNA FINANSÓW PUBLICZNYCH POLEGA NA WYKORZYSTANIU CZYNNIKÓW PRODUKCJI

19-ŚRODKI NA CZĘŚĆ PODSTAWOWĄ SUBWENCJI OGÓLNEJ POCHODZĄ Z USTALONEJ CZĘŚCI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA I WPŁAT NIEKTÓRYCH GMIN

20-OPŁATA EKSPLOATACYJNA POBIERANA JEST Z TYTUŁU WYDOBYWANIA KOPALIN SUROWCÓW ZŁÓŻ

21-NAJWAŻNIEJSZYMI ŹRÓDŁAMI DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA SĄ PODATKI DOCHODOWE, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, AKCYZA

22-W KONSTRUKCJI KAŻDEGO PODATKU WYSTĘPUJE STAWKA, PODSTAWA, PODMIOT

23-W BUDŻETACH GMIN NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW OTRZYMUJĄ SUBWENCJI, UDZIAŁÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH, DOTACJI

24-PODSTWAĘ WARTOŚCIOWĄ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STOSUJE SIĘ WOBEC OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, NIE BĘDĄCYCH BUDYNKAMI

25-DOCHODAMI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MOGĄ BYĆ SPADKI I DAROWIZNY, DOCHODY MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA, DOTACJE CELOWE

26-OPŁATA SKARBOWA JEST POBIERANA Z TYTUŁU CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH ORGANU PUBLICZNEGO

27-EKSPORTOWANY CHARAKTER PODATKU OZNACZA ZE OBCIĄŻA DOBRA W MIEJSCU ICH WYTWARZANIA

28-ZASADA SPECJALIZACJI BUDŻETOWEJ OZNACZA ŻE WYDATKI I DOCHODY

BUDŻETU SĄ ODPOWIEDNIO UPORZĄDKOWANE

29-UZYSKANĄ NADWYŻKĘ ROZLICZA SIĘ Z WŁAŚCIWYM BUDŻETEM ZAKŁAD BUDŻETOWY

30-OPŁATA RÓŻNI SIĘ OD PODATKU TYM ŻE JEST ODPLATNA

31-W PROCESIE UCHWALENIA USTAWY BUDŻETOWEJ UCZESTNICZĄ SEJM SENAT, PREZYDENT RP, KOMISJA FINANSÓW PUBL

32-OPŁATA MIEJSCOWA MOŻE BYĆ POBIERANA KORZYSTANIE Z WALORÓW UZDROWISKOWYCH

33-ŹRÓDŁAMI PRZYCHODÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH MOGĄ BYĆ EMERYTURA, WYNAGRODZENIE Z UMOWY O DZIEŁO

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15,21 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!