ikona pliku doc

Filozofia w pigułce dla polonistów notatki

Główne założenia filozoficzne, krótko i treściwie: Filozofia przedsokratejska, Sokrates, Platon, Arystoteles, Stoicyzm, Epikureizm, T. z Akwinu, św. Augustyn, Hume, Volter, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Bergson, egzystencjalizm.


  969 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 969
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,50 kB.


1. Filozofia przedsokratejska: Tales z Miletu Cały świat został stworzony z wody. Arche (zasadą) świata jest woda. Wszystko z niej powstaje bo jest życiodajna. Wszystko co żywe jest wilgotne, a gdy umiera ? wysycha. Tales to hylozoista (hyle-materia, zole-życie) ? przekonanie, że cała materia jest ożywiona. Rzeczy oddziałują więc żyją. Większą część planety zajmuje woda; różnorodność ? zmienia stany skupienia; człowiek ? 80% wody. Anaksymander Materiał z którego powstał świat musi być niewyczerpywany (apeiron), a woda taka nie jest. Pierwszy materiał (apeiron), z którego powstał świat musi być pozbawiony jakości (tak by mogły powstać z niego rzeczy sprzeczne, np. ogień i woda). Ma je w sobie, ale nie jest nimi. Skupia w sobie 4 żywioły, zawarte w nim jako chaotyczna mieszanina. W skutek kolistego ruchu oddzielają się od apeironu poszczególne żywioły na zasadzie przeciwieństw: suche ? wilgotne; ciepłe ? zimne: suche + ciepłe ? ogień (najlżejsze); ciepłe + wilgotne ? powietrze; wilgotne + zimne ? woda; suche + zimne ? ziemia (najcięższe). Świat powstaje i ginie cyklicznie. Ta teoria jest bardziej abstrakcyjna, nie ma odwołań do doświadczenia. Anaksymenes Tworzywo pierwotne musi być niewyczerpalne. Istnieje tylko to co da się wskazać. Powietrze ma charakter bezkresny, nie ma w nim przerw. Jest w stanie zmieniać konsystencję (zagęszcza się i ochładza lub ociepla i rozrzedza). Tak powstają żywioły: rozrzedzone ? ogień; ochłodzone i zagęszczone (skraplanie) ? woda. Powietrze jest życiodajne. Heraklit z Efezu Pierwszym tworzywem jest ogień ? wszystko z niego powstaje i nim jest koniec. Ilustruje zmianę, ruch, nieregularność, jest w stanie wszystko zniszczyć. Odpowiedzią na naturę świata jest zmiana. Jest tylko jeden niezmienny element: zmiana. Boski charakter zmiany ? zachodzi w rozumnym i stałym porządku. Logos ? rozum rządzi zmianami. Rozum rządz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!