ikona pliku doc

filozofia notatki

filozofia, pytania i odpowiedzi


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 92,50 kB.


Historia filozofii
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna rok I, sem. 1.
Pytania egzaminacyjne + odpowiedzi
Filozofia starożytna
1.Czym jest filozofia? Źródła filozofii greckiej (religia politeistyczna i misteryjna, Hezjod „Teogonia”). Okresy filozofii greckiej.
Filozofia – słowo to pochodzi od greckiego phileo – kochać i sophia – mądrość; oznacza umiłowanie mądrości. Prawdopodobnie po raz pierwszy zostało użyte przez Pitagorasa. Filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi natury świata i człowieka.
Źródła filozofii greckiej:
a) pisma filozofów: Platona, Arystotelesa, Cycerona, Plutarcha, Seneki oraz poematy Lukrecjusza.
b) pisma starożytnych historyków filozofii: Arystoksena, Teofrasta, Diogenesa, Stobeusza oraz pisma doksografów
c) pisma literatów greckich – Homera, Hezjoda („Teogonia” – powstanie bogów i świata, porządek świata).
d) filozofia grecka swój początek bierze w przemianach politycznych. Jej pierwsze nurty narodziły się w koloniach, np. Milecie i zostały na teren Grecji przeniesione dzięki takim instytucjom jak Związek Morski oraz dzięki wzmożonemu handlowi.
Okresy filozofii greckiej:
- naturalistyczny (filozofia przyrody) – okres powstania i tworzenia filozofii; od VI do V w. p.n.e.
- humanistyczny (okres oświecenia ateńskiego) – V w. p.n.e.
- wielkich systemów starożytnych (klasyczny) – IV w. p.n.e.
- hellenistyczny (szkół starożytnych) – III – I w. p.n.e.
- synkretyczny (religijny) – 31 r. p.n.e. – V w. n.e.
2.Filozofia presokratyków: pojęcie „arche”, sposoby jego rozumienia u poszczególnych filozofów. Parmenides: monistyczna koncepcja bytu. Pojęcia: arche, monizm.
Filozofia presokratyków - zajmowała się przede wszystkim przyrodą, a odpowiedzi filozofów na to, co jest jej istotą, sprowadzały się do stwierdzeń: woda, powietrze, bezkres/duch, ogień, cztery żywioły.
Arche - (początek) zasada, która była, jest i będz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 92,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!