ikona pliku pdf

filozofia notatki

moze sie przydac...


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 143,53 kB.


KONFLIKTY SPOŁECZNE
Istota konfliktu
Konflikt społeczny to niewątpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w organizacji, społeczeństwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa czy organizacji.
Konflikt jednak występuje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczność: • interesów co najmniej dwóch stron czy grup społecznych, • wytyczonych celów, • wyznawanych ideałów, • uznawanych wartości.
Rozwój
techniczny,
technologiczny
i
gospodarczy,
ostra
konkurencja
w biznesie, rywalizacja, wszystkie te czynniki
sprzyjają nie tylko postępowi
cywilizacyjnemu, ale również nasilaniu się konfliktów na różnych płaszczyznach. Zatem śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że konflikt jest wszechobecny w każdej dziedzinie życia człowieka i wywołać mogą go różne przyczyny. Konflikt społeczny to rywalizacja grup społecznych reprezentujących odmienne poglądy, dążących do zdobycia konkretnych korzyści jakie daje zwycięstwo w konflikcie. Może być to osiągnięcie władzy czy pokonanie przeciwnika lub zneutralizowanie konfliktu przez osiągnięcie konsensusu. Zatem konflikt społeczny można zdefiniować jako układ działań skierowanych na siebie co najmniej dwóch stron o odmiennych poglądach i dążących do innych celów.
KONFLIKTY SPOŁECZNE
Rodzaje konfliktów społecznych
RODZAJE KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH RODZAJE KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
Konflikt wewnętrzny Konflikt wewnętrzny Konflikt interpersonalny Konflikt interpersonalny
Konflikt wewnątrzgrupowy Konflikt wewnątrzgrupowy
Konflikt międzygrupowy Konflikt międzygrupowy
Konflikt międzynarodowy Konflikt międzynarodowy
Konflikt globalny Konflikt globalny
KONFLIKTY SPOŁECZNE
Konflikt wewnętrzny
Można go określić jako walkę z sobą samym.
Konflikt wewnętrzny to: • położenie na szali dwóch wartości zazwyczaj sprzecznych ze sobą i za zwyczaj jednakowo dla nas atrakcyjnych, • dokonanie wyboru między dobrem a złem (zwłaszcza, gdy t
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 143,53 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!