ikona pliku doc

etyka biznesu notatki

etyka biznesu


  158 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 158
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 103,00 kB.


?ETYKA BIZNESU" Wybrane zagadnienia i tezy do studiowania przedmiotu Zagadnienie l. Wprowadzenie do ?etyki biznesu". Przedmiot i zakres badań i analiz. Przesłanki powstania etyki biznesu w latach 70-tvch XX w. Miejsce w teorii etyki tradycyjnej etyki biznesu, geneza, zakres i cele uprawiania tej dziedziny wiedzy etycznej. Wyzwania wobec jakich staje współczesna gospodarka rynkowa, kierunki przebiegu procesów transformacji, regionalizacji i globalizacji). Współczesne moralne standardy (normy i reguły), dotyczące najbardziej fundamentalnych kwestii (mikro i makro ekonomicznych} w świetle współczesnych doktryn społeczno-ekonomicznych. Zakres odniesień zasad etyki: problemy związane z istnieniem własności, wolności, odpowiedzialności, refleksje nad tworzeniem, kumulacją i podziałem wytworzonej wartości (zysku), obrotem finansami, kategoria społecznej sprawiedliwości. Akceptowane i naganne formy współistnienia ludzi w sferze wytwarzania, podziału i konsumpcji dóbr materialnych i usług. Etyczne wymiary funkcjonowania organizacji na poziomie: warsztatu pracy, firmy, instytucji, korporacji, spółki itd. narodowej i ponad narodowych. Dziedziny moralnego wartościowania działalności biznesowej, np. etyka menedżera, etyka zarządzania, marketingu, konkurencji, negocjacji, reklamy, doradztwa, etyka działalności na rynku finansowym, wytwarzania produktu, usług, etyka prawa gospodarczego i finansowego, etyka w obszarze kapitał - praca, etyka zarządzania i administrowania kadrami, etyka komunikacji interpersonalnej (konflikty, mobbing), etyka zarządzania miedzy kulturowego, etyka otoczenia (ekologii). Etyka biznesu wobec patologii życia gospodarczego. I lite r dyscyplinarny charakter przedmiotu badań i analiz problemów etyki biznesu; relacje i więzi merytoryczne i funkcjonalne z takimi dziedzinami wiedzy jak: ekonomia, prawo, politologia, socjologia, psychologia społeczna, filozofia, nauka o organizacji i kierowaniu, rel
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 103,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!