plik odt

prawa zwierząt

praca przygotowana na zajęcia etyki na temat praw zwierząt
                                          PRAWA ZWIERZĄT       Prawa zwierząt to idea, zgodnie z którą zwierzęta mają prawa, oraz że postępowanie człowieka wobec zwierząt powinno być oparte na zasadach etycznych. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi...

plik odt

Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji

Referat na temat wyżej wymienionych aspektów.
Moje rozważania na temat transplantacji narządów, aborcji i eutanazji.       Te trzy zagadnienia z działu bioetyki przez wiele lat stanowiły i stanowią temat zażartych dyskusji. Są tak problematyczne, gdyż zależą od etycznego punktu widzenia, a każdy człowiek ma własną etykę i zasady moralne. Transplantacja narządów z medycznego punktu widzenia to „ pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów od zdrowego dawcy do cho...

plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik odt

Janusz Korczak

etyczny wzór wychowawcy
EWiP z nauczaniem j. angielskiego Rok III Gr. IV „Janusz Korczak – etyczny wzór wychowawcy” Opracowała Judyta Płusa       1. Nauczyciel – wychowawca i jego etyka zawodowa.             T. Peter – Ostróda [1985, s. 22] podaje, że „etyka to nic innego, jak moralność traktowana w kategoriach filozoficznych, której podmiotem jest teoria dobra, a więc ustalenie co jest dobre, a co jest złe z moralnego punktu widz...

plik docx

eutanazja

opis problemu eutanazji

Eutanazja zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień. Eutanazja jest pojęciem przede wszystkim z dziedziny etyki (zwłaszcza bioetyki) i prawa. Eutanazja jest dzielona na bierną określaną jako ortotanazja i czynną jako zabójstwo z litości. Eutanazją również mylnie bywała nazywana eksterminacja osób niepełnosprawnych przez nazistów podczas II wojny światowej. Dop...

plik doc

konspekt zajęć z etyki

konspekt zajęć z etyki
Konspekt zajęć z etyki Imię i nazwisko nauczycieli: Małgorzata Kieszkowska, Iwona Bogus, Dorota Janiszewska Przedmiot: Etyka lekcja nr 1 klasa: III gimnazjum Data: 30.V.2009r. Czas realizacji: 30.V.2009r Temat zajęć: PORNOGRAFIA SZKODLIWA CZŁOWIEKOWI. Cele ogólne: Zdobycie pojęcia o zjawisku pornografii Uświadomienie sobie, iż młodzi ludzie poddawani są komercji pornograficznej Dostrzeżenie, że pornografia ma związek z przem...

plik doc

etyka biznesu

etyka biznesu
?ETYKA BIZNESU" Wybrane zagadnienia i tezy do studiowania przedmiotu Zagadnienie l. Wprowadzenie do ?etyki biznesu". Przedmiot i zakres badań i analiz. Przesłanki powstania etyki biznesu w latach 70-tvch XX w. Miejsce w teorii etyki tradycyjnej etyki biznesu, geneza, zakres i cele uprawiania tej dziedziny wiedzy etycznej. Wyzwania wobec jakich staje współczesna gospodarka rynkowa, kierunki przebiegu procesów transformacji, regionalizacji i globalizacji). Współczesne...

plik doc

Normy i wartości,a zachowanie człowieka

Jest to praca z etyki zawierająca badania nad wpływem norm i wartości na zachowanie człowieka
Przedmiot: Etyka inżynierska Temat pracy: JAKI WPŁYW MAJĄ NORMY I WARTOŚCI NA ZACHOWANIE CZŁOWIEKA W każdym społeczeństwie istnieją różnego rodzaju normy i wartości. Każdy człowiek, niezależnie od swojej pozycji społecznej, podporządkowuje się pewnym normom i wartościom które uważa za słuszne. Człowiek nieustannie doskonali się unikając czynów, za sprawą których...