ikona pliku docx

Dziecko wykorzystywane seksualnie notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 16,02 kB.


Dziecko wykorzystywane seksualnie

Symptomy wykorzystywania seksualnego:

- strefa rozwoju seksualnego: zachowanie, werbalizacja, nawiązywanie kontaktów, zainteresowania

- strefa rozwoju emocjonalnego: wiek przedszkolny, wiek szkolny, adolescencja

- strefa rozwoju społecznego: wiek przedszkolny, wiek szkolny, adolescencja

- strefa rozwoju poznawczego: wiek przedszkolny, wiek szkolny, adolescencja

Choroby przenoszone drogą płciową

- uszkodzenia fizyczne 

- ciąża

- Sfera somatyczna

 

 

Kryteria diagnostyczne

- Małe zaangażowanie w świat zewnętrzny  - „odrętwienie”

- Osoba była narażona na traumatyczne zdarzenia

- Ponowne przeżywanie traumy

- Utrzymujące się nadmierne pobudzenie

Różnice indywidualne w reakcji na wykorzystywanie seksualne

I.  Podejścia oparte na analizie czynników ryzyka

II.  Podejścia oparte na analizie przebiegu procesu wpływu wykorzystania seksualnego na jednostkę

Analiza czynników ryzyka

- Wiek i płeć dziecka

- Doświadczenie wykorzystania seksualnego

__forma

__czas trwania

__cechy sprawcy

__częstość wykorzystywania     

__relacje

Przebieg rozwoju dziecka (E. Erikson)

- niemowlęctwo

- wczesne dzieciństwo

- wiek zabawy

- wiek szkolny

- wczesna adolescencji

Sytuacja rodzinna

Osobowość rodziców

 Jakość związku rodziców

  Struktura i funkcjonowanie rodziny

II  Podejścia oparte na analizie przebiegu procesu wpływu wykorzystania seksualnego na jednostkę

Działanie czynników zewnętrznych

- syndrom adaptacyjny dziecka wykorzystywanego seksualnie

- model PTSD

- model czynników traumatogennych

- koncepcja sekwencji następstw wykorzystywania seksualnego

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 16,02 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!