plik doc

PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY.

PRACA Z DYDAKTYKI TEMAT: PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY.
PRACA Z DYDAKTYKI TEMAT: PRZEDMIOT I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ. WYBRANE PROBLEMY. Istota przedmiotu Dydaktyka ogólna a dydaktyka szczegółowa Cele kształcenia ogólnego Cele ogólne i szczegółowe KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Nacze...

plik doc

nauczanie problemowe


Nauczanie problemowe- opiera się na uzyskiwaniu przez uczniow nowych wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązywania problemów teoretycznych teoretycznych praktycznych. Istotną cechą tego nauczania jest aktywność badawcza ucznia pojawiająca się w określonej sytuacji i zmuszajaca go do stawiania sobie pytań- problemów do formułowania hipotez i weryfikowania ich w toku operacji umysłowych i praktycznych. Cechy nauczania problemowego ; 1.Nowe wiadomości uzyskują uczniowie za pośredn...

plik doc

modele nauczania


Nauczanie bezpośrednie Model nauczania bezpośredniego ukierunkowany jest przede wszystkim na wspomaganie uczenia się wiedzy proceduralnej (umiejętności) oraz wiedzy deklaratywnej, którą można zorganizować w łańcuch i nauczać krok po kroku. Ogólny bieg lekcji składa się z pięciu faz: ~ przedstawienie celów i wywołanie nastawienia ~ pokaz umiejętności lub objaśnienie materiału ~ zorganizowanie ćwiczeń pod kierunkiem ~ sprawdzanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej ~ rozbudowa...

plik doc

zagadnienia na dydaktykę

zagadnienia na dydaktykę, w sam raz na exam
Ad.1 Potrzeba naucz.: nauczyciel i uczeń:uczenie pod kierunkiem kogoś innego. Jest elementarna potrzeba wpisana w teorie czynności podst.(+praca+walka+czynności konsumpcyjne. ŹRODLA TEJ POTRZEBY:człow. Przychodzi na świat nie zdolny do samodzielnego życia; człowprzych.na świat w określ.miejscu geogr., rodzinie, pkt.kulturowym. Człow. Musi wnosić cos nowego (nie wystarczy natur. Socjalizacja. NAUCZANIE NATURALNE:intuicyjne, każdy jest w jakimś stop...

plik doc

Dydaktyka jako nauka

to co najważniejsze w dydaktyce i według konkretnych nazwisk.
1) DYDAKTYKA, JAKO NAUKA R. Arends. ?Uczymy się nauczać? 1) Pedagogika jako nauka. Rozwój naukowy pedagogiki datuje się na lata działalności Jana Fryderyka Herbarta(1776-1841) gdyż, jako pierwszy wyodrębnił 2 działy pedagogiki: Historię wychowania- teorię kształtowania charakteru Dydaktykę- teorię kształcenia Ponadto, jako pierwszy opracował teorię wychowania i nauczania, dzięki temu, żę Teoria ta osiągnęła dost...