plik odt

Foniczna strona mowy

Foniczna strona mowy - zasady ogólne

Fonetyka
-
Zasady ogólne
-streszczenie.
(Skrundowa -
Sprawność mówienia w nauczaniu języka rosyjskiego
)
I . Foniczna strona mowy
wymowa pojedynczych głosek
wymowa grup głoskowych
akcentuacja
intonacja
II. Foniczna strona mowy – wynik działalności narządów mowy:
aparatu oddechowego – dostarcza prądu powietrza do powstania dźwi...

plik odt

Foniczna strona mowy

Foniczna strona mowy - zasady ogólne

Fonetyka
-
Zasady ogólne
-streszczenie.
(Skrundowa -
Sprawność mówienia w nauczaniu języka rosyjskiego
)
I . Foniczna strona mowy
wymowa pojedynczych głosek
wymowa grup głoskowych
akcentuacja
intonacja
II. Foniczna strona mowy – wynik działalności narządów mowy:
aparatu oddechowego – dostarcza prądu powietrza do powstania dźwi...

plik doc

Taksonomia celów kształcenia i wychowania

Taksonomia celów kształcenia i wychowania według Blooma i Niemierki.
Taksonomia celów kształcenia i wychowania B. Niemierki i B. Blooma 1. Taksonomia wg B. Bloom, który opracował dwie dziedziny (poznawcza, emocjonalna) a) poznawcza :       Wiedza - (wiadomości, znajomość faktów, terminologii, znaków konwencjonalnych, tendencji rozwojowych, klasyfikacji, kryteriów sprawdzania i oceny, metod badań, pojęć ogólnych, struktur, teorii, zasad i praw) np. definicja procentu, wyko...

plik odt

Nauczanie bezpośrednie

Nauczanie bezpośrednie na podstawie książki "Uczymy się nauczać" Arendsa.
NAUCZANIE BEZPOŚREDNIE Nauczanie bezpośrednie inaczej zwane jest modelem szkoleniowym, aktywnym nauczaniem, nauczaniem zupełnym, nauczaniem wprost. O NAUCZANIU BEZPOŚREDNIM Model nauczania bezpośredniego opracowano z myślą o uczeniu się wiedzy wyraźnie strukturyzowanej, możliwej do nauczania krok po kroku. Składa się z 5 faz: -wywołanie nastawienia -objaśnienie i pokaz -ćwiczenia pod kierunkiem -dostarczenie in...

plik doc

Nauczanie metodą dyskusji

Nauczanie metodą dyskusji na podstawie książki "Uczymy się nauczać" Arendsa.
Metoda dyskusji O METODZIE DYSKUSJI Dyskusja - wyrażanie myśli na jakiś temat. Dzielenie się myślami i opiniami. Nauczyciel stosuje metodę dyskusji, żeby: - doskonalić myślenie uczniów, - zachęcić uczniów do aktywnego udziału w lekcji, - umożliwić uczniom opanowanie istotnych umiejętności komunikacyjnych i procesów poznawczych, - sprawdzić opanowanie przez uczniów materiału, - usamodzielnić uczniów. Dysk...

plik docx

Nauczanie problemowe

Nauczanie problemowe według książki "Uczymy się nauczać" Arendsa

Nauczanie problemowe

  1.  Nauczanie problemowe ma na celu przedstawienie uczniom problemu i podjęciu przez nich samodzielnych badań w celu jego s...