ikona pliku odt

diagnoza pielęgniarska osoby samotnej w środowisku wiejskim notatki


  2104 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2104
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 29,77 kB.


DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA
osoby samotnej,starszej w środowisku wiejskim
Problemy osób samotnych,starszych oraz problem opieki nad nimi zwłaszcza w małym środowisku wiejskim,stanowi duże wyzwanie dla pielęgniarek.
Dane demograficzne wykazują dynamikę wzrostu populacji ludzi przekraczających sześćdziesiąty rok życia. Świadczenia na rzecz tej grupy mają charakter skomplikowany,wynikający ze środowiska w jakim żyją i sytuacji bytowo - materialnych.
Życie człowieka samotnego starszego na wsi niesie ze sobą wiele skomplikowanych problemów i ograniczeń. Odmienność dnia codziennego,narastające trudności w prowadzeniu gospodarstwa a także zakupy czy utrzymanie kontaktów towarzysko - sąsiedzkich stwarzają ogromne bariery dla takiego człowieka.
Czynniki potęgujące spadek jakości życia,samodzielności i kontaktów towarzyskich związane są także z procesem starzenia ; wyróżniamy
      -Fizjologiczne- postępujące wraz z wiekiem procesy osłabienia zdrowia,nawroty choroby i powikłania oraz trudności w samoopiece i samopielęgnacji.
      Bytowe- obniżenie standartu życia poprzez trudną sytuację ekonomiczną związaną z niską emeryturą bądź jej brakiem,niski poziom wyposażenia mieszkań,brak podstawowych udogodnień takich jak kanalizacja,bieżąca woda a ogrzewanie tradycyjne - węglowe.
      Emocjonalne- silna wiara w Boga ,czy też los,łączy przekonanie,że życie i zdrowie zależne jest od woli „wyższej”,niekiedy dochodzi do poczucia osamotnienia i izolacji,poczucia „bycia zbędnym,niepotrzebnym,bezwartościowym”(stres psychospołeczny),zanikanie więzi rodzinnych,brak zainteresowania ze strony osób bliskich często mieszkających w odległych miejscowościach a nawet poza granicami kraju.
W opiece nad osobą samotną w środowisku wiejskim pielęgniarka wykorzystuje trzy rodzaje diagnoz,które pomagają jej w planowaniu i zapotrzebowaniu na opiekę oraz ewentualną pomoc ze strony osób drugich.
      Diagnoza osob
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 29,77 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!