ikona pliku docx

diagnoza pedagogiczna notatki


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,68 kB.


3

PODSTAWOWE POJĘCIA DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

RODZAJE DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

KONCEPCJE DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

W POGLĄDACH WYBRANYCH PEDAGOGÓW POLSKICH

Diagnoza wg Marii Ziemskiej rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych ogólnych prawidłowości badanego złożonego stanu rzeczy przez przyporządkowanie go do typu albo gatunku, dalej przez wyjaśnienie genetyczne i cel ościowe określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju. Poznanie diagnostyczne opiera się na 2 filarach: doświadczeniu i rozumowaniu.

 

Diagnoza składa się z pewnych aspektów diagnoz cząstkowych:

 1.  Aspekt identyfikacyjny:
 1.  diagnoza przyporządkowująca,
 2.  diagnoza klasyfikacyjna,
 3.  diagnoza typologiczna

Przyporządkowuje dany stan rzeczy do odpowiedniego

gatunku, typu, zjawiska (do jakiego typu należy)

 1.  Aspekt genetyczny:
 1.  diagnoza fazy  odpowiada na pytanie: w jakiej fazie przebiegu znajduje się badany stan rzeczy? jest ważna we względu na zmienność przedmiotu działania pedagogicznego,
 2.  diagnoza prognostyczna odpowiada na pytanie: jak dalej będzie się rozwijał stan rzeczy? oczywiście nie w każdym przypadku występują wszystkie cząstkowe i nie wszystkie są równe,
 3.  diagnoza celościowa odpowiada na pytanie: jakie ma znaczenie dany składnik badanego stanu rzeczy dla całości?

Diagnoza wg Marii Ziemskiej rozpoznanie na podstawie zebranych objawów i znanych ogólnych prawidłowości badanego złożonego stanu rzeczy przez przyporządkowanie go do typu albo gatunku, dalej przez wyjaśnienie genetyczne i cel ościowe określenie jego fazy obecnej oraz przewidywanego rozwoju.

Rodzaje diagnoz:

 1.  diagnoza fazy określa stadium rozwojowe danego stanu rzeczy,
 2.  diagnoza prognostyczna (rozwojowa) stwierdza główne tendencje rozwojowe w badanym wycinku rzeczywistości na podstawie eksploracji stanu obecnego,
 3.  diagnoza identyfikacyjna (klasyfikacyjna, typologiczna) zalicza dane zjawisko lub stan rzeczy do określonej klasy lub typu zjawisk,
 4.  diagnoza genetyczna (etiologiczna) wyjaśnia zjawisko lub stan rzeczy w kategoriach genetycznych,
 5.  diagnoza znaczenia (celu) wyjaśnia sens diagnozowanego wycinka rzeczywistości z punktu widzenia funkcji.

Rodzaje diagnozy wg Marii Królicy:

 1.  diagnoza deskryptywna (opisowa) odpowiada na pytanie: jaki/jaka/jakie jest?
 2.  diagnoza eksploracyjna odpowiada na pytanie: dlaczego taki/taka/takie jest?
 3.  diagnoza  To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,68 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!