plik doc

problemy z pisaniem

ddddd
Proces pielęgnowania z oddziału chirurgicznego. Obserwacja Pacjentka H.J., lat 21, zamieszkała w Goli została przyjęta na oddział chirurgii 26.07.2007r. Przyjęta z powodu dolegliwości bólowych, których przyczyną był wyrostek robaczkowy. Wykonano chorej zabieg operacyjny polegający na usunięciu wyrostka robaczkowego w dniu 27.07.2007r. Stan pacjentki w dniu dzisiejszym średni. Pacjentka przed zabiegiem odczuwała ból i niepokój. Przed zabiegiem przygotowano pole operacyjn...

plik doc

Twórczość K.H. Borovskiego

opis twórczości czeskiego autora
Twórczość satyryczna Karola Havlíčka Borovskiego. Twórczość Karola Havlíčka Borowskiego (1821 ? 1856) przypada na trudny i burzliwy okres Wiosny Ludów. Jest on obok Józefa Kajetana Tyla i Karola Sabiny głównym przedstawicielem czeskiej literatury tamtego okresu. Borowski już w latach szkolnych uległ wpływom czeskich budzicieli. Z myślą o pracy patriotycznej wśród ludu wstąpił do seminarium duchownego. Popadł jednak w konflikt z władzą d...