ikona pliku doc

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy notatki

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,00 kB.


Kształcenie ustawiczne - to proces systematycznego uczenia się, następujący po zakończeniu obowiązku szkolnego lub wydłużonej edukacji stacjonarnej i trwający przez cały okres aktywności człowieka.
Cele kształcenia ustawicznego:
- objęcie edukacją całego życia człowieka i jego rozwoju
- wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury
- wychowanie w rodzinie i środowisku
- doskonalenie zawodowe pracujących
- doskonalenie oświaty dorosłych
- doskonalenie procesów uczenia się
- zwiększenie pozycji jednostki na rynku pracy
- podnoszenie kwalifikacji.
Psychologia pracy zajmuje się dopasowaniem psychospołecznych warunków środowiska pracy do możliwości pracownika tak, by umożliwić optymalną wydajność w pracy i utrzymanie dobrego stanu zdrowia.
Zadania psychologii pracy:
- diagnoza przydatności zawodowej
- określenie przyczyn niekorzystnych zjawisk w organizacji
- badanie dynamiki zmian zachodzących w organizacji
- system i hierarchia wartości człowieka w organizacji
- ustalenie potrzeb, postaw i oczekiwań wobec pracodawcy
- kształcenie i dokształcanie
- rekrutacja
- selekcja
- ocena kompetencji
- motywowanie
- monitorowanie stresu w pracy
- interwencje w sytuacjach trudnych i kryzysowych
- rozwiązywanie konfliktów
- budowanie relacji w zespole
- optymalizacja warunków pracy w celu podniesienia efektywności pracowników.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!