ikona pliku doc

Biomedyczne podstawy rozwoju notatki

czynniki egzogenne


  518 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 518
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46,00 kB.


Czynniki egzogenne Charakterystyka czynników egzogennych Środowisko zewnętrzne w sposób istotny wpływa na rozwój człowieka. Czynniki endogenne i egzogenne wzajemnie przeplatają się i uzupełniają w kształtowaniu rozwoju ontogenetycznego organizmu, Mechanizm : ze środowiska zewnętrznego docierają do organizmu różnego rodzaju bodźce, które wywołują określone reakcje (bodźce - reakcja). Charakter reakcji organizmu na różnorodne oddziaływanie czynników środowiskowych zależy od rodzaju czynnika, jego intensywności, czasu trwania oraz rezystancji (oporu) ustroju i jego poszczególnych struktur. Rezultatem tego zjawiska jest reakcja przystosowawcza przebiegająca w postaci następujących procesów : Procesy adiustacyjne. Procesy adaptabilne (przystosowawcze) Procesy adaptacyjne, 2. Elementy biogeograficzne (modyfikatory naturalne). rodzaje modyfikatorów : fauna i flora otoczenia, zasoby mineralne i wodne w otoczeniu oraz skład powietrza, klimat, ukształtowanie terenu, radiacje oraz pole elektryczne i magnetyczna, siły grawitacji i przyspieszeń, i inne cechy klimatu takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne kształtują wiele cech fizjologicznych i morfologicznych organizmu, najlepsze warunki do rozwoju biologicznego panują w temperaturze 18 ? 25 oC, istnieje zależność między temperatura a masa ciała : w strefach tropikalnych obserwuje się mniejsza masę ciała i mniejszy poziom przemiany materii. wysokość nad poziomem morza także wpływa na rozwój człowieka ludzie żyjący na dużych wysokościach maja większą liczbę krwinek czerwonych we krwi, niższą wartość ciśnienia tętniczego, zwolnioną pracę serca, w klimacie gorącym o bujnej florze i faunie istnieje duże zagrożenie dla rozwoju osobniczego ze strony drobnoustrojów i pasożytów chorobotwórczych, choroby lekkiego przebiegu nie zak
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!