ikona pliku docx

biegunka notatki


  320 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 320
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,43 kB.


          

           PROCES PIELĘGNOWANIA Z PEDIATRII

                                        BIEGUNKA

Dziecko 5 miesięcy, karmione sztucznie, bez matki. Objawy: biegunka, wymioty, odwodnienie, odparzenia pośladków. Nawadniane dożylnie.

  1.  Ryzyko wystąpienia zaburzeń wodno- elektrolitowych z powodu oddawania częstych luźnych stolców i wymiotów.

Cel opieki:

Uzyskanie prawidłowego stanu nawodnienia dziecka.

Plan opieki:

- obserwacja i ocena stanu klinicznego dziecka

- pomiar RR, tętna i oddechu

- pomiar masy ciała

- obserwacja objawów klinicznych i ocena stopnia nawodnienia dziecka

- prowadzenie bilansu wodnego

- obserwacja częstości oddawania stolców, ich konsystencji, barwy i objętości

- pobranie krwi na badania laboratoryjne

- pobranie kału na badanie mikrobiologiczne

- zapewnienie dostępu do żyły

- podawanie zleconych płynów drogą dożylną

- zapewnienie bezpieczeństwa dziecku

Realizacja:

- obserwowano dziecko pod kątem objawów ciężkiego odwodnienia(   elastyczność skóry, napięcie mięśniowe, napięcie ciemiączka, stan błony   śluzowej jamy ustnej)

- mierzono RR, tętno oraz liczbę i charakter oddechów

- założono wkłucie do żyły zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki

- podłączono zlecone płyny infuzyjne

- obserwowano i odnotowano ilość oddanych stolców i ich charakter

- zważono dziecko i wynik pomiaru odnotowano w dokumentacji

- prowadzono bilans płynów

- pobrano krew na zlecone badania laboratoryjne

- pobrano kał na posiew oraz badania mikrobiologiczne

- zapewniono poczucie bezpieczeństwa poprzez stałą obecność przy dziecku

Ocena:

Uzyskano poprawę stanu nawodnienia dziecka.

  1.  Ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzszpitalnego.

Cel opieki:

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia.

Plan opieki:

- zastosowanie reżimu sanitarnego w oddziale

- umieszczenie dziecka w osobnej sali wyposażonej w niezbędny sprzęt przeznaczony tylko dla niego

- zastosowanie zasad antyseptyki ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji rąk

- dbanie o czystość otoczenia

- odpowiednie postępowanie z butelkami

- usuwanie wydalin, pieluszek, pościeli zgodnie z procedurą

Realizacja:

- umieszczono dziecko w osobnej sali wyposażonej w śluzę oraz osobny węzeł sanitarny

- zadbano o czystość otoczenia

- bieliznę , butelki dezynfekowano zgodnie z procedurą

- stosowano pieluszki jednorazowe, które usuwano według instrukcji

- po każdorazowym zabrudzeniu zmieniano bieliznę osobistą i pościelową

- przed każdym kontaktem z dzieckiem myto i dezynfekowano ręce

- stosowano rękawiczki

- po każdym kontakcie z dzieckiem ponownie myto i dezynfekowano ręce

- stosowano jednorazowe fartuchy ochronne

 Ocena:

Nie wystąpiło zakażenie wewnątrzoddziałowe

  1.  Ryzyko aspiracji treści żołądkowej do dróg oddechowych z powodu wymiotów

Cel opieki:

Zachowanie drożności dróg oddechowych

Plan opieki:

- układanie dziecka w pozycji bezpiecznej w celu uniknięcia zachłyśnięcia

- stała obserwacja i obecność przy dziecku

- zapewnienie czystości dziecka i jego otoczenia

- toaleta jamy ustnej

Realizacja:

- ułożono dziecko na boku

- nie pozostawiano dziecka samego

- prowadzono stałą obserwację stanu ogólnego

- wykonano toaletę jamy ustnej po każdorazowym wystąpieniu wymiotów

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,43 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!