ikona pliku doc

bezrobocie notatki

:)


  70 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 70
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,50 kB.


T: Bezrobocie
1. Pojęcie i zakres polityki zatrudnienia
Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie elementy polityki społecznej i ekonomicznej
W ostatnich latach podstawowym czynnikiem wymuszającym szczególne zainteresowanie polityką zatrudnienia jest rosnące bezrobocie i coraz bardziej dotkliwe jego skutki społeczne, ekonomiczne i polityczne.
Bezrobotnym według Międzynarodowej Organizacji Pracy jest osoba, która jednocześnie: -pozostaje bez pracy -poszukuje pracy -w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie rynku pracy efektywnie szuka pracy lub w momencie badania oczekuje na podjęcie pracy w ciągu 15 najbliższych dni.
Bezrobocie – brak równowagi na rynku pracy między podażą siły roboczej czyli zasobami ludzkimi, a popytem na nią czyli chłonnością zatrudnieniową gospodarki.
Bezrobocie jest sytuacją braku zatrudnienia, przez osoby w pełni zdolne do jej podjęcia (nawet w ograniczonym wymiarze godzin) a tej pracy nie posiadające. Część źródeł podkreśla koniczność wykazywania chęci, przez osoby bezrobotne, podjęcia pracy. Z definicji tej, wyłączone są osoby uznane za prowadzących rolnictwo indywidualne.
Bezrobotny – Bezrobotny – to osoba, która nie ma pracy ale wyraża chęć by ją podjąć, jednak wciąż jej nie ma. Osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym lub połowicznym wymiarze czasu pracy.
Stopa bezrobocia dla polski wynosi – 12, 4 %. Lubuskie 15,5%
Stopa bezrobocia – stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyrażony w procentach.
2. Zatrudnienie i jego funkcje
Zatrudnienie, rodzaj aktywności zawodowej, wyrażający się w odpłatnym zaangażowaniu sił i umiejętności ludzkich w dzia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!