ikona pliku doc

badawcze sposoby poznania człowieka notatki


  385 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 385
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,00 kB.


Psychologia rozwoju człowieka BADAWCZE, SPOSOBY POZNANIA CZŁOWIEKA, ZROZUMIENIE ? W psychologii są dwie metody badawcze: obserwacja eksperyment technik badań jest o wiele więcej. Osobną grupę metod stanowią testy. Specyficzne testy to testy do badania: osobowości inteligencji - IQ Największą zaletą obserwacji jest naturalność warunków, w przypadku eksperymentu badacz wywołuje zjawisko, które go interesuje a przy obserwacji badacz jest bierny. TEST INTELIGENCJI ? D. WECHSLER Narzędzie jest dobierane do badanego problemu tj. test, eksperyment, obserwacja Warunki psychometryczne testu: STANDARYZACJA ? test musi być wystandaryzowany, procedura badawcza musi być ściśle określona i ujednolicona NORMALIZACJA ? w wynik testu uzyskuje się wskaźnik, aby umieć go odczytać ustala się pewne normy. Ustalenie norm nazywamy normalizacją. TRAFNOŚĆ ? test musi badać to do czego został skonstruowany RZETELNOŚĆ ? wynik testu przeprowadzony kilkakrotnie w niedługich odstępach czasu powinien być bardzo zbliżony INTELIGENCJA- ogólna zdolność jednostki do podejmowania działań celowych, do racjonalnego myślenia i do coraz lepszego funkcjonowania w otoczeniu. Wg WECHSLERA inteligencja zależy od: konfiguracji ( układu) zdolności ? nadwyżka rekompensuje braki poziomu pamięci i innych zdolności ( poziomy te nie muszą być fenomenalne ) czynników poza intelektualnych czyli: temperamentu, cech osobowości, cech wolicjonalnych TEORIA CATTELL?A ? mówi o inteligencji płynnej, nie werbalnej uwarunkowanej neurofizjologicznie i somatycznie, dotyczy procesów nerwowych, oraz o inteligencji skrystalizowanej, werbalnej zależna jest od uczenia się i ćwiczeń. W przypadku badania inteligencji: BADANIE = POMIAR W przypadku zachowania: (osobowość) = OPIS W przypadku badania dzieci bierzemy pod uwagę wiek i poziom rozwoju
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!