ikona pliku doc

Arkusz obserwacji notatki

Arkusz obserwacji lekcji


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 81,00 kB.


Załącznik Nr 8 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji
ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ
BLOK:
SZKOŁA:
DATA:
TRENER:
TEMAT ZAJĘĆ:
DYSPOZYCJE DO OBSERWACJI:
SPOSTRZEŻENIA
Czy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem?
Czy zajęcia odbywają się systematycznie?
Czy sala lekcyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami programu?
Czy trener prowadzi na bieżąco dziennik zajęć?
Frekwencja uczniów na obserwowanych zajęciach
Czy trener prowadzi ewaluację zajęć, jakie są jej wyniki?
Inne uwagi i spostrzeżenia (wnioski)

……………………………………………………..
data, podpis trenera
………………………………………………..
data, podpis obserwatora

"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek- najlepsza inwestycja

"KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Człowiek - najlepsza inwestycja”
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 81,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!