ikona pliku doc

ANTRPOLOGIA KULTUROWA Marcel Mauss ?Socjologia i antropologia? cz 2 notatki


  236 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 236
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66,50 kB.


Pozostalo?ci Tych Zasad w Staro?ytnych Prawach i Starozytnych Gospodarkach 1.Fakty: Wszystkie przedstawione fakty w poprzenich artyku?ach zgromadzone s? w dziedzinie zwanej-ETNOGRAFI? - fakty maj? warto?c socjologiczn? -pozwalaj? zrozumiec pewien moment ewolucji spo?ecznej. - fakty s? donios?e dla hist. Spo?. 2.Prawo osobowe i prawo rzeczowe - Teoria nexum- to najdawniejsza umowa prawa rzymsk.,któr? Huwelin zbli?y? do germa?skiego wadium - teoria zaklada i? osobnik który otrzyma? rzecz jest bardziej ni? kupiony ,jest wzi?ty przez po?yczk?. - Nexum "wi??"prawna pochodzi tyle od rzeczy ,ile od ludzi - Rodzaje nexum-które wywodzi si? z uroczystych form - które wywodzi si? z rzeczy -ktore wywodzi si? ze sztabki alternatywnie dawanej ,przyjmowanej,i wa?onej na tej samej wadze przez 2 kontrahentów . - Etymologia s?owa familia- z sankryckiego "dhaman "-dom - Rodzin? tworz? nie tylko osoby ,lecz tak?e rzeczy(?ywno??,?rodki do ?ycia) - Rzeczy dwojakiego rodz.-1.Familia -rzeczy domowe(niewolnicy ,konie,mu?y) 2.Pecunia- bydlo ktore ?yje daleko od obór - Rzecz ( res) -co? co sprawia przyjemno?? komu? innemu. - 4 Najwa?niejsze umowy prawne to:-po?yczka,depozyt, zastaw, wypozyczenie rzeczy w prawem u?ytkowania jej. - Kim jest kontrahent zawieraj?cy umow?? Kontahent (reus) tzn.- cz?owiek posiadany przez rzecz. - jednostka uwiklana w spraw? spowodowan? przez traditio rzeczy. - winny,nieodpowiedzialny - Zakup\sprzeda? w Staro?ytnym prawie rzymskim- obj?te wieloletni? tradycj?( Posiadacz przedstawia sw? w?asno?c ,uroczy?cie od??cza si? od rzeczy,przekazuj?c j? zainteresowanemu .Ten kto otrzymuje rzecz,bierze j? na swoj? odpowiedzialno?c a sam uznaje siebie za sprzedanego,a? do sp?aty). - W Starozytnym prawie rzymsk. najpierw pojawia si? wystawienie na sprzeda? ,a pó?niej sp?ata. -Osi?gni?cia Rzymian i Greków: -wynalezli rozró?nienie praw rzeczowych od osobowych, -oddzieli
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!