ikona pliku docx

Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku. notatki

Jest t o esej zawierający przemiany Stanisława Konarskiego, Szkoły Rycerskiej oraz Komisji Edukacji Narodowej.


  1045 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1045
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,72 kB.


Aurelia Igras
POiR gr. 2

Temat: Analiza i ocena reform oświatowych w Polsce w XVIII wieku.

W wieku XVIII Polska oświata poszła na przód. Miała wiele pozytywnych reform, ale i również negatywnych. Jedną z osób, które miały wpływ w tym okresie na oświatę był Stanisław Konarski, który stworzył szkołę Collegium Nobilium. Szkoła Rycerska zwana też Akademią Szlachecką Korpusu Kadetów założona przez Stanisława Augusta Poniatowskiego również miała wpływ na Polskie szkolnictwo, lecz nie tak ważne jak Komisja Edukacji Narodowej, która w moim mniemaniu miała największy wpływ na szkoły i naukę w naszym kraju.

Stanisław Konarski urodził się w 1700 roku zmarł zaś w 1773 roku kilka miesięcy przed powstaniem Komisji Edukacji Narodowej. W 1715 roku wstąpił do zakonu Pijarów.
Założył on w Warszawie Collegium Nobilium w roku 1740. Celem szkoły miało być dążenie do upowszechnienia określonych idei społecznych i politycznych prowadzących do reformy Rzeczpospolitej.
Konarski cel swojej pracy pedagogicznej ogłosił w mowie o kształtowaniu uczciwego człowieka i dobrego obywatela. Podstawą wychowania miała być religijność, która miała wzmacniać człowieka pod względem moralnym. Na niej opierać się miały trzy cnoty: posłuszeństwo, sprawiedliwość i miłość do ojczyzny.
Układając program kolegium Konarski ułożył w 1741 roku nowy plan nauk dla zwykłych kolegiów pijarskich, w którym znalazły się reformy zakładające m.in.: wprowadzenie historii powszechnej i ojczystej z geografią, naukę języka francuskiego i niemieckiego.
Pod jego kierunkiem opracowano "Ustawy szkolne”, z których czerpali pomysły późniejsi reformatorzy systemu oświaty. Ustawa głosiła:
- kolegia będą miały 7 klas obejmujących 8 lat nauki;
- głównym celem kształcenia nadal miała pozostać łacina, ale od samego początku
splatać się miała z nauką języka polskiego;
- nowością było wprowadzenie do programu nauczania historii ojczystej oraz geografii z użyciem map i atlasów;
- nauka religii została przeniesiona do kościoła, miejsca praktyk religijnych;
- chcąc ograniczyć metodę pamięciową - położono nacisk na upowszechnienie podręczników szkolnych;
- ograniczono liczbę dni wolnych od nauki;
- podniesiono dyscyplinę (walka z burdami szkolnymi);
- dążono do wyrabiania kultury towarzyskiej i ogłady;
- wdrażano uczniów do czystości ubioru i higieny osobistej;
-walczono z prostactwem i brutalnością;
- uczono kodeksu etykiety.
Reforma szkół pijarskich zdopingowała także jezuitów do zmian w nauczaniu. W II połowie XVIII wieku przeprowadzili oni reformy w swoich największych kolegiach: w Warszawie, Wilnie, Poznaniu i Ostrogu.
Chciałabym teraz przejść do Szkoły Rycerskiej, która została utworzona przez króla Poniatowskiego w roku 1765. Szkoła przez pierwsze 3 lata miała charakter wojskowy. Na początku uczyli się tam chłopcy w wieku od 16 do 21 lat, którzy już wcześniej zdobili ogólne wykształcenie. Po trzech latach obniżono wiek przyjęcia do szkoły do 8 lat. Reforma ta doprowadziła do tego, że przez pierwsze 5 lat odbywało się kształcenie ogólne, następnie odbywała się 2 letnia specjalizacja: wojskowa bądź prawna. Nadzór nad programem i nad pedagogiczną działalnością Szkoły Rycerskiej pełnił dyrektor nauk. Kadrę nauczycielską pełnili Polscy i cudzoziemscy pedagodzy.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!