ikona pliku doc

alkoholizm 1 notatki

alkoholizm - nr. 1


  272 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 272
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 130,00 kB.


PROFILAKTYKA SPOŁECZNO ? WYCHOWAWCZA Temat: Profilaktyka uzależnień I. OGÓLNE ROZWAŻANIA Pierwszym wymogiem jakiejkolwiek działalności zapobiegawczej jest wysłanie informacji, która dotrze bezpośrednio do konkretnej osoby i zaangażuje ją w aktywny i odpowiedni sposób. Drugi wymogiem jest umieszczenie przesłania we właściwym i ściśle określonym kontekście. Kontekst taki powinien być na bieżąco wzbogacany i przekształcany przez wprowadzanie w życie nowych pomysłów oraz pod wpływem indywidualnych i grupowych reakcji odbiorców, w dynamicznym procesie konstruowanym zgodnie z potrzebami i odczuciami adresatów. W działalności zapobiegawczej powinno się dostarczać informacji, które są: prawidłowe, realistyczne, pełne, dostępne, umieszczone we właściwym kontekście, systematyczne, zgodne ze społeczną rzeczywistością, ukierunkowane w taki sposób, by osiągnąć maksymalny udział odbiorców. Ogólnie mówiąc, termin ?zapobieganie? mieści w sobie wszystkie te działania, których celem jest zwalczenie pojawiania się i rozwoju określonego zjawiska w danym społeczeństwie. Oczywiście żadne prawidłowe działanie zapobiegawcze nie może obyć się bez używania metod, które są stosowne do osiągnięcia celu. Działania zapobiegawcze powinny być systematyczne i powiązane ze sobą w ramach dokładnie zaplanowanych i przeprowadzanych programów wielosektorowych. Działalność zapobiegawcza może również polegać na promowaniu zachowań alternatywnych w stosunku do tych, jakim chce się zapobiegać. Innymi słowy, ten sam cel może zostać osiągnięty na wiele sposobów. II. ZAPOBIEGANIE SPECYFICZNYM ZJAWISKOM Wśród problemów społecznych wymagających właściwych programów profilaktycznych znajdują się: rozprzestrzenianie się przestępczości, rozprzestrzenianie się patologii społecznych,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 130,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!