ikona pliku docx

Alkohol jako czynnik kryminogenny notatki

Alkohol jako czynnik kryminogenny - kryminologia.


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 24,89 kB.


Następstwa spożywania napojów alkoholowych:


Wyróżnia się następstwa spożywania alkoholu rozpatrywane w płaszczyźnie somatycznej inaczej cielesnej i w płaszczyźnie psychiatrycznej.

I. W płaszczyźnie somatycznej- cielesnej; nadmierne spożywanie alkoholu powoduje:
- marskorość wątroby
- nowotwory i owrzodzenia żołądka, dwunastnicy, trzustki, przełyku, krtani, choroby układu krwionośnego
II. W płaszczyźnie psychiatrycznej wyróżnia się następujące zaburzenia:
1- upojenie alkoholowe zwykłe
2- ostre zaburzenia alkoholowe, w którym wyróżnia się
- białą gorączkę, upojenie patologiczne, omamica alkoholowa
3- przewlekłe zaburzenia alkoholowe, w którym wyróżnia się:
- otępienie alkoholowe
-alkoholowy zespół Korsakowa
-alkoholowy zespół Otella
-epilepsję alkoholową

Otępienie alkoholowe występuje po wypiciu kilkudziesięciu gramów alkoholu, następują zaburzenia czynności ruchowych równowagi, mowa staje się bełkotliwa i niezrozumiała, ponadto ulegają osłabieniu hamulce moralne oraz samokrytycyzm.
Biała gorączka- zaburzenie polegające na zaburzeniach świadomości, omamach wzrokowych i słuchowych, drżeniu kończyn i ogólnej dezorganizacji funkcjonowania organizmu. Osobie towarzyszy silny lęk, okres ten może trwać do 7 dni, w którym osoba w ogóle nie śpi. Stan ten na ogół kończy się śmiercią.
Upojenie patologiczne polega na tym, iż osoba traci nagle kontakt z rzeczywistością zachowując się tak jakby była we śnie, nie posiada orientacji, co do miejsca czasu i własnej osoby. Stan ten kończy się snem, po którym osoba w ogóle nic nie pamięta.
Omamica alkoholowa jest to zaburzenie polegające na tym, iż osobie tej towarzyszą głosy omamowe i nawołują do określonego zachowania.

Otępienie alkoholowe (przewlekłe), zaburzenia funkcji myślenia, spostrzegania, koncentracji i pamięci.
Alkoholowy zespół Korsakowa, występują zaburzenia orientacji, co do miejsca czasu i własnej osoby, występują ogromne luki pamięciowe, które osoba stara się wypełniać fanfabulacjami, ponadto osobie towarzyszy silny niepokój lęk oraz przerażające sny a także omamy wzrokowe w postaci białych myszek.
Alkoholowy zespół Otella- zespół urojeń powstałych na tle zazdrości, u osoby wytwarza się nieuzasadnione przekonanie o nielojalności drugiej osoby.
Epilepsja alkoholowa charakteryzuje się utratą świadomości bądź przytomności oraz drgawkami całego ciała. Teorie rozwojowe alkoholizmu; wyróżnia się trzy podstawowe teorie:
- teoria biologiczna, która mówi, że główną przyczyną alkoholizmu są uwarunkowania genetyczne i dziedziczne
- teoria psychologiczna, twórcy tej teorii tłumaczą fakt rozwojowy alkoholizmu ze stanami frustracji i stresu, jakie towarzyszą ludziom
- teoria społeczna, która mówi nam, że tradycja i zwyczaj w narodzie to główne uwarunkowania alkoholizmu

Fazy rozwoju alkoholizmu; wyróżnia się cztery podstawowe fazy:
- faza objawowa (wstępna bądź przed alkoholowa) może rozwijać się do kilku lat, cechą charakterystyczną w tej fazie jest wzrost tolerancji na spożywany alkohol
-faza progronalna (inaczej zwiastunowa) cechą charakterystyczną jest niepamięć wsteczna z okresu dnia poprzedniego pijaństwa
- faza krytyczna -w tej fazie występuje całkowite uzależnienie człowieka od alkoholu zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym
- faza przewlekła charakteryzująca się tzw. ciągami pijaczymi Związki alkoholizmu z przestępczością.

Związki mogą mieć charakter:
-bezpośredni; związki bezpośrednie występują wówczas, kiedy osoba popełnia przestępstwo będąc pod wpływem działania alkoholu
- pośredni; związki pośrednie występują wówczas, kiedy osoba popełnia przestępstwo będąc w stanie abstynencji, czyli głodu alkoholowego.
Na ogólną liczbę podejrzanych dorosłych w 2000 roku ( 202 529 osób, 56 454 osoby popełniło przestępstwo pod wpływem alkoholu; stanowi to wzrost o około 7% w stosunku do roku 1999; wysoce niepokojący jest fakt popełnienia przez nieletnich pod wpływem alkoholu najcięższych gatunkowo przestępstw takich jak:
- zabójstwa - 19 nieletnich sprawców (2000 rok)
- rozbój i wymuszenia rozbójnicze - 616 nieletnich; przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu - 87 nieletnich
Aktualne tendencje przestępczości popełnianej pod wpływem alkoholu w Polsce:
1. Wzrasta liczba nietrzeźwych dorosłych sprawców przestępstw
2. Dokonuje się więcej przestępstw agresywnych (zabójstwa, uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenia, rozboje przy użyciu broni i innego niebezpiecznego narzędzia)
3. Wzrasta liczba zdemoralizowanych pijanych nieletnich sprawców dokonujących najcięższych gatunkowo przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Ponad 300 tyś. ludzi rocznie w Polsce przebywa w miejskich Izbach Wytrzeźwień.
Najwięcej pije się w Polsce Wschodniej i Północnej. Najwięcej piją ludzie biedni, robotnicy, bezrobotni i bezdomni. Więcej piją także kobiety i młodzież.

Dotychczas nie znaleziono jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni ludzie piją mniej, a inni więcej, dlaczego jedni stają się alkoholikami, a inni nie, pomimo że piją w sposób do siebie zbliżony. Podejmowano natomiast wiele prób znalezienia odpowiedzi na te pytania. Jeżeli zapytamy reprezentatywną grupę ludzi o to, dlaczego piją, uzyskamy różne odpowiedzi. Usłyszymy, że piją:

 1.  aby się lepiej odprężyć,
 2.  aby się dobrze poczuć,
 3.  aby złagodzić stresującą sytuację w domu,
 4.  aby chronić się przed depresją (łagodzić jej objawy),
 5.  aby się pobudzić, gdy się jest zmęczonym,
 6.  aby złagodzić nudę,
 7.  aby ugasić pragnienie,
 8.  dlatego, że ktoś proponuje,
 9.  ponieważ taki jest zwyczaj towarzyski,
 10.  ponieważ alkohol pomaga zasnąć,
 11.  aby uzyskać pozycję w grupie rówieśniczej,
 12.  aby wyrazić bunt (przeciwko rodzicom, władzy itp.)
 13.  aby się dobrze bawić,
 14.  ponieważ alkohol smakuje (sic! - redakcja),
 15.  aby złagodzić kaca,
 16.  z powodu uzależnienia od alkoholu,
 17.  aby wzmóc potencję,
 18.  gdyby nie było co pić, to by się nie piło,
 19.  z żadnego konkretnego powodu ........... itp. itd.

Przedstawiona lista jest oczywiście niekompletna, jednak różnorodność odpowiedzi pozwala na podjęcie próby określenia najczęściej spotykanych grup motywów, dla których ludzie sięgają po alkohol. Jack London pisał, w jednej ze swoich książek: ,,Pozostaje mi tylko w alkoholu szukać ukojenia, które przeklęta flacha zawsze obiecuje, ale którego nigdy nie daje''. Okazuje się więc, że ludzie piją m.in. dla zredukowania napięcia, poprawy własnej samooceny, obniżenia poczucia winy, dla lepszej zabawy, a także w celach manipulacyjnych (otoczenie widzi, że cierpię więc będzie dla mnie milsze, zachowania agresywne po alkoholu, czy robienie różnych głupstw, jest prędzej rozgrzeszane niż na trzeźwo itp.).

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 24,89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!