ikona pliku doc

agresja u dzieci i młodzieży notatki

patologie dzieci i młodzieży częstym zjawiskiem w ówczesnym społeczeństwie niebezpieczne i wymagające natychmiastowej reakcji ze strony opiekunów


ocena: 4.0, 10
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 26,00 kB.


Praca samokształceniowa

Agresja-problem społeczny dzieci i młodzieży

Zjawiskiem niepokojącym w społeczeństwie, które w coraz większym stopniu rozszerza się, jest agresja u dzieci i młodzieży. Agresja to zachowanie, którego cechą charakterystyczną jest sprawianie bólu, wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi. Wyróżniamy kilka teorii powstawania zachowań agresywnych. Jedną z nich jest instynkt ludzki. Twórcą tej teorii był P.Bovet, który wyrażał pogląd, że zachowanie agresywne u dzieci powodują naturalne wyładowania sił fizycznych, przynoszącym przyjemność, samoakceptację, poczucie własnej siły
i znaczenia w grupie społecznej. Druga teoria traktuje agresję jako wyuczone zachowania. Agresywne zachowania według tej teorii można ukształtować w osobowości dzieci i młodzieży poprzez oglądanie
w telewizji oraz internecie filmów i scen z dużym ładunkiem agresji, przemocy fizycznej, morderstw, wzajemnych walk. Czynnikami stymulującymi w sposobie agresywnego zachowania jest obserwacja zachowań nademocjonalnych, graniczących z przemocą i agresją najpierw w środowisku rodzinnym, a potem w lokalnym i rówieśniczym. Trzecim źródłem, które stanowi teorie powstania agresji jest frustracje. W wyniku braku zaspokajania pewnych potrzeb, pojawiają się zachowania agresywne. Dotyczy to głównie dzieci i młodzieży, których potrzeby są blokowane przez środowisko rodzinne. Zachowania agresywne stają się już problemem społecznym, przejawiają się w różnych rodzajach i formach agresji:
-poprzez agresję fizyczną, bezpośrednią w postaci wszczynania bójek, uderzania kolegi bez powodu, szarpania, kopania, kłucia. Takim zachowaniem wyrządzają drugiej osobie ból, strach, zaburzenie bezpieczeństwa,
-poprzez agresję pośrednią fizyczną występującą w postaci: zniszczenia zeszytu, książki koledze, brudzeniu ubrania, chowania rzeczy osobistych, świadomego dokuczania, przeszkadzania. Zacho
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 26,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!