ikona pliku docx

agresja notatki

Referat na patologie społeczne


  95 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 95
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17,91 kB.


Społeczna Akademia Nauk

Agresja i nietolerancja

jako mechanizmy zagrożenia ładu społecznego

We współczesnym świecie każdy człowiek jest praktycznie codziennie informowany o coraz większej powszechności przemocy i agresji, bywa i tak że sam staje się jej ofiarom. Przez to że człowiek jest ciągle o tym informowany wytworzył się dziś u niego dotkliwy syndrom zagrożenia i zanik poczucia bezpieczeństwa. Agresja, przemoc, konflikt i nietolerancja stają się w świadomości współczesnego człowieka częścią jego życia społecznego, a nawet kultury masowej i rozrywki.

Agresja i przemoc to pojęcia bliskoznaczne. Na gruncie psychologii jak pisze Adam Fraczek  „agresją nazywa się czynności mające na celu zrobienie szkody i spowodowanie utraty cenionych społecznie wartości, zadanie bólu fizycznego lub spowodowanie cierpienia moralnego innemu człowiekowi”. W takim zjawisku jak agresja zawsze dostrzeżemy wyraźną intencję wyrządzenia komuś szkody lub krzywdy. W zjawisku agresji wyróżnia się przeważnie dwie jej główne postacie.

  1.  Agresja zamierzona instrumentalna - polegająca na podjęciu czynności zmierzających  do uzyskania określonego celu, w wyniku czego ktoś lub coś doznaje krzywdy lub jest niszczone. 
  2.  Agresja zamierzona celowo polega na podjęciu czynności nakierowanych wyłącznie na wyrządzeniu szkody lub krzywdy przedmiotowi agresji. Taką właściwością charakteryzują się agresywne zachowania chuliganów, grup podkultury (sataniści, skinheadzi). Ich jedynym celem i równocześnie środkiem działania jest zniszczenie fizyczne przeciwnika przez stosowanie przemocy.

Przemoc zawiera jednak z punktu widzenia psychologicznego liczne odcienie znaczeniowe i występujące w różnym nasileniu. Formą przemocy jest np. rabunek czy też presja wywierana przez jedną osobę na drugą np. antysemityzm, związki uczuciowe osób.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17,91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!