ikona pliku doc

Administracja w Ksiestwie Warszawskim notatki

praca zaliczeniowa, referat o administracji w Księstwie Warszawskim


  156 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 156
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 651,50 kB.


Księstwo Warszawskie Sukces Napoleona pod Austerlitz spowodował istotne zmiany w europejskim układzie sił. Przestał istnieć Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Franciszek II został cesarzem tylko Austrii. Napoleon stworzył pod swoim protektoratem Związek Reński, obejmujący wszystkie większe państwa niemieckie , oprócz Prus i Austrii. W 1806 r. wybuchła wojna francusko- pruska, która doprowadziła Francuzów na ziemie polskie. Bitwa pod Jeną i Auerstadt, spowodowała zniszczenie potęgi pruskiej i wtedy to Napoleon powiedział w Berlinie, iż nie uznaje rozbiorów Polski. Polska powinna jednak powołać do życia własne siły zbrojne. Po ustaleniach z J.H. Dąbrowskim i J. Wybickim, dotyczących armii polskiej, wojska napoleońskie w listopadzie 1806 r. wkroczyły na ziemie polskie. !4 stycznia 1807 r. Napoleon powołał w Warszawie Komisję Rządzącą, jako władzę tymczasowa o uprawnieniach prawodawczych i wykonawczych. Komisja pod przewodnictwem Stanisława Małachowskiego liczyła 7 członków. Dalsze losy Polski rozstrzygnęły się w Prusach Wschodnich . Napoleon pokonał wojska rosyjskie pod Pułtuskiem, stoczył krwawa bitwę pod Iława, a 14 czerwca stoczył zwycięską bitwę pod Friedlandem. Wojnę zakończył 7 lipca 1807 r. podpisany pomiędzy Aleksandrem I, a Napoleonem traktat w Tylży. Z inicjatywy Napoleona z ziem II i III zaboru pruskiego zostało utworzone Księstwo Warszawskie, obejmujące obszar 102 707 km2 i liczące ok. 2, 5 mln ludności. Postanowienia tylżyckie przekazywały władzę zwierzchnią w Królestwie, królowi saskiemu Fryderykowi Augustowi. Po zwycięskiej wojnie z Austrią ( 1809 r.) do Księstwa przyłączono ziemie III zaboru austriackiego ( tzw. Galicję Zachodnią ), co zwiększyło jego obszar do 155 430 km2. a liczba ludności wzrosła do 4 334 280. Napoleon przekazał polskie majątki ziemskie kilku swoim generałom, co umniejszyło dochody
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 651,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!