ikona pliku pdf

Adam Kulawik - Poetyka LITERATUROZNASTWO notatki

ksiązka


  90 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 90
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 5,53 MB.


ADAM KULAWIK
POETYKA
WSTĘP DO TEORII DZIEŁA LITERACKIEGO
WYDANIE II POPRAWIONE
ANTYKWA KRAKÓW MGMXCIV
SPIS TREŚCI
Od autora
Część pierwsza
5
Problematyka ogólna poetyki Poetyka i jej przedmiot Kategoria literackości Dzieło literackie Funkcje dzieła literackiego Komunikacja literacka. Autor. Podmiot literacki. Czytelnik Część druga Stylistyka Zagadnienia ogólne. Stylistyka i jej przedmiot System językowy Pojęcie tekstu Funkcje mowy Styl językowy Klasyfikacja stylów językowych Zagadnienie języka poetyckiego Brzmieniowa sfera wyborów stylistycznych • Eufonia — s. 56. Onomatopeja — s. 57. Aliteracja — s. 60. Harmonia głoskowa — s. 61 Leksykalna sfera wyborów stylistycznych Uwagi ogólne — s. 64. Denotacja i konotacja — s. 65. Charakterystyka ilościowa słownika — s. 66. Słownik a słownik użytkownika języka — s. 68 Charakterystyka jakościowa słownika Synonimy — s. 72. Homonimy — s. 73. Dialektyzmy — s. 74. Regionalizmy — s. 75. Słownictwo żargonowe — s. 76. Prozaizmy — s. 77. Wulgaryzmy — s. 78. Archaizmy — s. 79. Neologizmy — s. 81. Makaronizm — s. 83. Związki frazeologiczne — s. 86 Słowotwórstwo jako sfera wyborów stylistycznych Fleksja jako sfera wyborów stylistycznych — s. 90 Sfera przekształceń semantycznych — metaforyka Tropy stylistyczne — s. 91. Epitet — s. 92. Porównanie — s. 95. Metafora — s. 99. Personifikacja — s. 104. Peryfraza — s. 106. Eufemizm — s. 108. Hiperbola — s. 109. Alegoria — s. 110. Symbol — s. 111. Ironia — s. 112 Wybory stylistyczne w obrębie składni Inwersja — s. 115. Elipsa — s. 116. Paralelizm syntaktyczny — s. 117. Powtórzenie — s. 118. Anafora — s. 119. Epifora — s. 120. Parenteza — s. 121. Antyteza — s. 122. Pytanie retoryczne — s. 122. Wykrzyknienie, czyli eksklamacja — s. 123. Anakolut — s. 123. Apostrofa — s. 124 Semantyczne konsekwencje zróżnicowania sposobu łączenia zdań Prozodia jako sfera
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 5,53 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!