ikona pliku doc

ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKICH PO ROKU 1795 notatki

Ziemie polskie po rozbiorach.


  170 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 170
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 61.50 kB.


ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKI PO ROKU 1795 – już w 1796 r. w kraju zaczęto organizować pierwsze spiski, a za granicą podejmowano starania o odbudowę wojska polskiego. Najważniejszym zadaniem było odzyskanie niepodległości. Mocarstwa rozbiorcze stosowały w stosunku do ludności polskiej ucisk fiskalny i militarny.
Zabór Pruski: Dominowali prawie na całym Górnym Śląsku, na Dolnym sięgali po Trzebnicę, Wrocław, Strzelin, występowali pod Zieloną Górą i Gorzowem, na Pomorzu Zachodnim oraz w Lęborskiem i Bytowskiem. Polskie natomiast było południe Prus Wschodnich (dawne Prusy Książęce). W rezultacie w państwie pruskim mieszkało niewiele mniej Polaków niż Niemców. Język niemiecki został wprowadzony do urzędów i w dużym zakresie do sądownictwa i szkolnictwa. Wprowadzono nowy podział administracyjny, zamiast Prus Królewskich wprowadzono nazwę Prusy Zachodnie, wydzielono jako odrębne obszary Warmię i Okręg Nadnotecki, Wielkopolskę i większość Mazowsza połączono jako Prusy Południowe, a z obszarów nadgranicznych utworzono Prusy Nowowschodnie. Wreszcie skrawek Małopolski przemianowano na Nowy Śląsk. Szkolnictwo polskie zostało osłabione, w Warszawie i Poznaniu powstały gimnazja niemieckie, pozostałe szkoły średnie poddane zostały ścisłej kontroli władz. Germanizacji służyły również szkoły kadetów w Kaliszu i Chełmnie, nastawione głównie na przygotowywanie szlachty do służby w wojsku pruskim. Upadek gospodarczy w tym okresie przeżywały przede wszystkim miasta. Ludność Warszawy spadła o 1/3. Miasta: Kołobrzeg, Gdańsk, Królewiec, Bydgoszcz, Toruń, Grodno, Białystok, Gniezno, Poznań, Warszawa, Wrocław, Częstochowa.
Zabór austriacki: Polityka austriacka nastawiona była w jeszcze większym stopniu niż pruska na eksploatację zdobytych ziem. Józef II planował wzrost dobrobytu całej niemal ludności. Podejmowane w tym celu reformy objęły również Galicję. Chłopi uzyskali nieusuwalno
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 61.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!