ikona pliku doc

zjawiska społeczne notatki

zjawiska społeczne- analiza uwarunkowania


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 65,50 kB.


Zjawiska społeczne- analiza, interpretacja, uwarunkowania
Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.
Cztery komponenty obszaru zjawisk społecznych
1. Wytwory ludzkiej pracy -kultura materialna (wszelkie wytwory ludzkiej działalności, które powstają w relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym);
2. Instytucje społeczne -kultura społeczna (wyznacza środowisko społeczne człowieka, stosunki między ludźmi i akceptowane wzory zachowań);
3. Normy i wartości -kultura normatywna (tworzy system norm, instytucji i wartości, które kreują ład instytucjonalny i etyczny, oraz nadają sens i przewidywalność ludzkim działaniom),
4. Symbole i mity -kultura symboliczna (należy do świata zjawisk duchowych i psychologicznych, zawiera się w świecie symboli, dyskursów i mitów).
Przykłady zjawisk społecznych:
Alkoholizm -Jest to problem nie tylko osoby uzależnionej ale także jej rodziny i bliskich. Niepokojący jest fakt, że coraz więcej kobiet nadużywa alkoholu. Skutkiem alkoholizmu jest utrata rodziny i mieszkania, życie w ubóstwie. Dużym problemem jest to, że pijani rodzice zapominają o swoich dzieciach i nie zaspokajają ich potrzeb. Nadużywanie alkoholu jest powodem wielu chorób, może prowadzić nawet do śmierci.
Uwarunkowania
      Biologiczne
tzw. Alkoholizm rodzinny, który rozpoznawano u osób posiadających krewnych nadużywających alkoholu. Nie ulega wątpliwości, że dziedziczeniu podlega biologiczne (biochemiczne) podłoż
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 65,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!