ikona pliku docx

Zestaw dla grup notatki

Zagadnienia na zadania z marketingu


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.64 kB.


ZESTAWY dla grupy 1.2 sek. 1

Zestaw I

Określ wielkość narażenia pracownika na pył całkowity organiczny pochodzenia roślinnego zawierający powyżej 10% wolnej krzemionki. NDS = 2,0 mg/m3

Dane:
Masa czystego filtra m1 = 1,7861 g, czas pomiarów jednostkowych t = 1 min

Numer czynności
Czas trwania czynności tn
Masa filtra z pyłem m2
Czynność 1
Czynność 2
Czynność 3
Przerwa: brak narażenia Czynność 4
Czynność 5
t1 = 60 min
t2 = 140 min
t3 = 80 min
t4 = 30 min


t5 = 90 min
t6 = 80 min
1,78630 g
1,78615 g
1,78620 g1,78615 g
1,78639 g


Podczas przerwy pracownik opuszcza stanowisko pracy.
Wentylacja płuc pracownika dla czynności od 1-3 wynosiła 30 l/min, a dla czynności 4-5 wynosiła 50 l/min.

Jaki jest dozwolony czas pracy pracownika?

Zestaw II

Określ wielkość narażenia pracownika na pył całkowity zawierający od 2% do 50% wolnej krzemionki. NDS = 4,0 mg/m3

Dane:
Masa czystego filtra m1 = 1,7907 g, czas pomiarów jednostkowych t = 1 min

Numer czynności
Czas trwania czynności tn
Masa filtra z pyłem m2
Czynność 1
Czynność 2
Czynność 3
Przerwa:
Czynność 5
Czynność 6
t1 = 45 min
t2 = 90 min
t3 = 100 min
t4 = 20 min
t5 = 45 min
t6 = 180 min
1,7862 g
1,78618 g
1,78612 g
1,78611 g
1,7862 g
1,78619 g

Pracownik podczas przerwy pozostaje na stanowisku pracy. Wentylacja płuc pracownika dla czynności od 1 do 2 wynosiła 10 l/min, dla czynności 3 wynosiła 15 l/min, dla przerwy 8l/min, a dla czynności 5 i 6 wynosiła 17l/min.
Jaki jest dozwolony czas pracy pracownika?

Zestaw III

Określ wielkość narażenia pracownika na pył respirabilny zawierający powyżej 50% wolnej krzemionki. NDS = 0,3 mg/m3

Dane:
Masa czystego filtra m1 = 1,6650 g, czas pomiarów jednostkowych t = 1 min

Numer czynności
Czas trwania czynności tn
Masa filtra z pyłem m2
Czynność 1
Czynność 2
Przerwa: brak narażenia
Czynność 3
Czynność 5
Czynność 6
t1 = 15 min
t2 = 120 min
t3 = 20 min


t4 = 145 min
t5 = 60 min
t6 = 120 min
1,66501 g
1,665004 g


1,665005 g
1,66501 g
1,66502 g


Podczas przerwy pracownik opuszcza stanowisko pracy.
Wentylacja płuc pracownika dla wszystkich czynności wynosiła 20 l/min.

Jaki jest dozwolony czas pracy pracownika?


ZESTAW IV

Określ wielkość narażenia pracownika na pył respirabilny organiczny zawierający od 2% do 10% wolnej krzemionki. NDS = 1 mg/m3

Dane:
Masa czystego filtra m1 = 1,8080 g, czas pomiarów jednostkowych t = 1 min

Numer czynności
Czas trwania czynności tn
Masa filtra z pyłem m2
Czynność 1
Czynność 2
Czynność 3
Przerwa: brak narażenia
Czynność 5
Czynność 6
t1 = 20 min
t2 = 140 min
t3 = 30 min
t4 = 15 min


t5 = 60 min
t6 = 215 min
1,80805 g
1,80803 g
1,80802 g

1,808012 g
1,80801 gPodczas przerwy pracownik opuszcza stanowisko pracy.
Wentylacja płuc pracownika dla czynności od 1 do 3 wynosiła 18 l/min, a dla czynności od 5 do 6 wynosiła 25 l/min.
Jaki jest dozwolony czas pracy pracownika?
ZESTAW V

Określ wielkość narażenia pracownika na pył organiczny całkowity zawierający poniżej 2% wolnej krzemionki. NDS = 6 mg/m3

Dane:
Masa czystego filtra m1 = 1,8080 g, czas pomiarów jednostkowych t = 1 min

Numer czynności
Czas trwania czynności tn
Masa filtra z pyłem m2
Czynność 1
Czynność 2
Czynność 3
Przerwa:
Czynność 5
Czynność 6
T1 = 10 min
T2 = 90 min
T3 = 65 min
T4 = 15 min
T5 = 180 min
T6 = 120 min
1,80819 g
1,808135 g
1,80809 g
1,80802 g
1,808085 g
1,808079 g

Podczas przerwy pracownik pozostaje na stanowisku pracy.
Wentylacja płuc pracownika dla wszystkich czynności wynosiła 20 l/min, a dla przerwy wynosiła 8 l/min.

Jaki jest dozwolony czas pracy pracownika?

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.64 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!