ikona pliku pdf

zespoły neurologiczne notatki

prezentacja w pdf z neurologii


  1527 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1527
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,44 MB.


Zespól wiotki:
Zespo y neurologiczne
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
1
Niedow ad, pora enia wiotkie Os abienie, zniesienie odruchów ci gnistych, okostnowych Zaniki mi niowe Obni enie napi cia mi niowego
3
Niedow ad, pora enie spastyczne Wygórowane odruchy ci gniste Rzepkotrz s, stopotrz s Wzmo enie napi cia mi niowego – typ scyzorykowy Zniesienie lub os abienie odruchów powierzchownych:
skórnych nosid owych podeszwowych
Zespól spastyczny:
Zespó rzekomoopuszkowy:
(uszkodzenie dróg korowo – j drowych w obu pó kulach) zaburzenia po ykania mowa dyzartryczna z przyd wi kiem nosowym labilno afektu – przymusowy p acz, miech wygórowanie odruchu uchwowego pojawienie si objawu pyszczkowego i innych objawów deliberacyjnych
Pojawienie si objawów patologicznych:
Babi skiego Rossolimo
2
4
Zespó naprzemienny:
Niedow ad nerwu czaszkowego po stronie uszkodzenia Po stronie przeciwnej niedow ad po owiczy lub/i zaburzenia czucia.
Zespó parkinsonowski
Zaburzenie czynno ci/ uszkodzenie istoty czarnej, pr kowia 1. Wzmo enie napi cia mi niowego – sztywno :
charakter intermituj cy – typu ko a z batego plastyczny – typu rury o o owianej
2. Objawy pocz tkowo po owicze, nast pnie obustronne 3. Spowolnienie ruchowe 4. Trudno ci w rozpocz ciu i zatrzymaniu ruchu
7
5
Zespól opuszkowy (uszkodzenie j der ruchowych nerwów czaszkowych dolnej cz ci pnia mózgu):
1. zaburzenia po ykania 2. mowa dyzartryczna, niewyra na nosowa, mo e przej w afoni 3. twarz maskowata, amimiczna 4. zaniki mi ni twarzy 5. opadanie uchwy 6. zanik mm. j zyka 7. zniesienie odruchu uchwowego 8. dr enia p czkowe
6
Zespól parkinsonowski
5. mowa zamazana, cicha 6. twarz maskowata hypo/amimiczna 7. chód drobnymi kroczkami 8. przygarbiona postawa cia a 9. daszkowate ustawienie palców r k z dr eniem spoczynkowym – grubofalistym 10. napady wejrzeniowe 11. Zaburzenia autonomiczne:
zburzenia potliwo ci hipotonia ortostat
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,44 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!