ikona pliku doc

Zespół Volkmanna notatki

Zespół Volkmanna opis


  127 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 127
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41,50 kB.


Zespół Volkmanna
(zespół Volkmana,przykurcz ischemiczny Volkmanna,contractura ischemica)
Jest spowodowany postępującym zwyrodnieniem mięśni i nerwów w następstwie niedokrwienia
kończyny. Przykurcze mięśni i porażenia nerwów są objawami wtórnymi.
Występuje jako powikłanie po:
      złamaniu nadkłykciowym k.ramiennej zwłaszcza w typie wyprostowanym
      złamaniach obu kości przedramienia
      w zwichnięciu stawu łokciowego
      W złamaniu nadkłykciowym wyprostnym dochodzi do ucisku tętnicy ramiennej między fałdem rozcięgna m.dwugłowego ramienia a bli szym odłamem k.ramiennej.
Może wystąpić z powodu :
      rozległych krwiaków podpowięziowych
      rozerwania tętnicy
      jako następstwo zbyt długirgo utrzymywania opaski Esmarcha, wyciągu Bryanta, ucisku ciasnego opatruku gipsowego
      z powodu wielokrotnego manipulowania w czasie nastawiania złamania
Powstanie przykurczu :
-niedokrwienie tętnicze
-niedotlenienie powstałe naskutek upośledzenia odpływu krwi ylnej jako przyczyna niedokrwienia
-upośledzenie krą enia z powodu odruchowego kurczu tętnicy ramiennej
-zator tętnicy powodujący zawał mięśnia przedramienia.
Rozróżniamy dwa typy niedokrwienia :
      Nacznia powodują niedokrwienie w obwodowym odcinku kończny.
      W drugim typie niedokrwienia powstaje w miejscu uszkodzenia jako następstwo obrzęku tkanek miękkich objętych przedziałem powięziowym
Zespół ciasnoty przedziału powięziowego
Przyczyną jest przykurcz Volkmanna.
Zespół ciasnoty przedziału powięziowego powstaje bez uszkodzenia du ego naczynia.
Spowodowany jest zwiększeniem ciśnienia kankowego w danym przedziale powięziowym.
Jest to zaburzenie w obrębie naczyń włosowatych. Wzrost ciśnienia powoduje zamknięcie naczyń
włosowatych , natomiast du e naczynia pozostawia bez zmian.
Przyczyny :
- niedostateczne krążenie oboczne
- częściowe zamknięcie światła naczyń :
      kurcz tętnicy
      uszkodzenie błony wewnętrzenej
Jeśli zespół ciasnoty powstaje z tych
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!