ikona pliku doc

zespół niewydolności wielonarządowej u osób z mnogimi obrażeniam notatki

j.w.


  219 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 219
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB.


Zespół niewydolności wielonarządowej u chorych z mnogimi ( wielomiejscowymi ) obrażeniami Reakcja zapalna Jest to złożony proces zapoczątkowany przez szereg czynników zewnętrznych - uraz fizyczny, zakażenie , czynniki chemiczne....... Reakcja zapalna Jest czynnikiem początkowo - z natury pozytywnym , chroniącym organizm przed następstwami urazu W jej przebiegu powstajajednak czynniki szkodliwe mogące uszkadzać tkanki. Reakcja zapalna - czynniki szkodliwe Enzymy proteolityczne (proteazy) Wolne rodniki tlenowe Eikosanoidy Cytokiny Aminy biogenne Tlenek azotu Czynniki szkodliwe - eikosanoidy- tromboksan,prostacyklina ,prostaglandyna,leukotrieny Powstają w : płytkach krwi , neutrofilach, makrofagach, mastocytach, komórkach endotelium. Powodują - agregację lub jej hamowanie płytek , wazo - i bronchokonstrikcję , aktywację neutrofili, wzrost przepuszczalności naczyń Czynniki szkodliwe-cytokiny kachektyna (TNF), interleukina 1,6,8 Miejsce tworzenia - makrofagi,neutrofile , limfocyty T i B, fibroblasty. Działanie -aktywacja neutrofili,hipotensja , gorączka ,leukocytoza , katabolizm mięśniowy. Czynniki szkodliwe - proteazyelastaza , kolagenaza ,kallikreina Miejsce tworzenia - neutrofile , makrofagi , kaskada krzepnięcia i fibrynolizy Efekty działania - destrukcja tkanek , DIC Czynniki szkodliwe - wolne rodniki tlenoweanion nadtlenkowy,rodnik hydroksylowy,tlen atomowy Miejsce tworzenia - makrofagi , neutrofile Efekty działania - peroksydacja lipidów (rozpad komórek ) Czynniki szkodliwe - aminy biogenne Miejsce powstawania - płytki krwi, mastocyty , neutrofile Efekty działania - wazokonstrikcja , wazodilitacja , agregacja płytek, wzrost przepuszczalności naczyń Czynniki szkodliwe - tlenek azotu Miejsce powstania - makrofagi , neutrofile Efekt działania - wazodilatacja
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!