ikona pliku docx

zdrowie publiczne zal notatki

zdrowie publiczne zal lek


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.06 kB.


Europejska i amerykańska definicja promocji zdrowia

Definicja europejska:

Promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. (Na podstawie: First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986).

Definicja amerykańska:

Promocja zdrowia jest połączeniem działań edukacyjnych oraz różnego rodzaju wsparcia: środowiskowego, społecznego, politycznego, ekonomicznego i prawnego, sprzyjających zdrowiu. Promocja zdrowia jest złożonym procesem, który zmierza m.in. do możliwie pełnej kontroli nad uwarunkowaniami dobrostanu bio-psycho-fizycznego (Karski 2003). Ujawnienie praw biologicznych i społecznych, które decydują o zdrowiu, nakazuje podjęcie działań

ukierunkowanych na promocję zachowań sprzyjających zdrowiu i prewencję czynników ryzyka chorób w ramach zdrowia publicznego. Staje się ono przedsięwzięciem wielodyscyplinarnym, wymagającym sprawnej współpracy licznej grupy profesjonalistów, m.in. socjologów, prawników, demografów, epidemiologów, psychologów społecznych,

pracowników administracji i mediów (Latalski 1999).

Celem promocji zdrowia jest pomnażanie rezerw i potencjału zdrowotnego ludzi.

Karta Ottawska 1986 r.

I Międzynarodowa Konferencja Promocji Zdrowia określono pięć celów strategicznych

promocji zdrowia:

1) budowanie polityki zdrowia publicznego

2) tworzenie środowisk wspierających

3) rozwój umiejętności indywidualnych

4) wzmacnianie działań społecznych

5) reorientacja systemu opieki zdrowotnej

Uzależnienia

Uzależnienie fizjologiczne (ang. physiological dependence), zwane też czasem fizycznym, to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie.

Uzależnienie psychiczne (ang. psychological dependence), znane też jako psychologiczne, to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw.

Rola rodziny

Rodzina jako środowisko wychowawcze i jako ważna instytucja w systemie wychowawczym spełnia następujące funkcje:

  1.  opiekuńczą , wyrażającą troskę o zabezpieczenie bytu materialnego , o zdrowie rodziny ,
  2.  emocjonalną , polegającą na zaspokojeniu potrzeby bliskich , serdecznych kontaktów , które umożliwiają współżycie społeczne , sprzyjają kształtowaniu cech charakteru i umiejętności współżycia ,
  3.  kształcącą , polegającą na rozwijaniu zainteresowań poznawczych , kształceniu umiejętności i nawyków pracy ,
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.06 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!