ikona pliku doc

Zdrowie publiczne - promieniowanie, żywienie, profilaktyka, promocja z notatki

Rozwinięcie zagadnień zawartych w tytule


  779 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 779
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB.


Zdrowie publiczne. promieniowanie jonizujące naturalne pochodzi z dwóch źródeł: promieniowanie pierwiastków z wnętrza ziemi. Są to pokłady uranu i ? bardzo nierównomiernie rozmieszczone na kuli ziemskiej oraz powstające z ich rozpadu gaz zwany argonem. Promieniowanie kosmiczne, których jest najwięcej im wyżej się wzniesiemy. Oba te źródła stanowią promieniowanie tzw. tła, które jest całkowicie nieszkodliwe i wynosi 80 ? 120 miliremów. sztuczne źródła promieniowania: Rtg w medycynie Izotopy używane w przemyśle Nieszczelne elektrownie atomowe i składowiska odpadów promieniotwórczych oraz dwóch bomb jądrowych i termojądrowych. Niektóre z pierwiastków promieniotwórczych mają szczególne powinowactwo do organizmów żywych. Jod 131 wbudowuje się w tarczycę, stront 90 wbudowuje się tam gdzie powinien być wapń, cez 137 powinowactwo do mięśni. Jednostki promieniowania. Jednostką aktywności materiałów promieniotwórczych jest Becquerel (odkrył promieniotwórczość naturalną). Pomiary dawki wchłoniętej przez organizm wyrażone są Rtg = sievert = 100 mn = 100 Rtg. biologiczne skutki napromieniowania. Dawka 700 mn = 700 Rtg jest dawką śmiertelną. W zakresie od 2 ? 3 sievert stanowi dla człowieka będąc dawką letalną 50% jest dla niektórych śmiertelna, dla niektórych nie, powoduje chorobę popromienną, której skutki zależą od wieku, stanu zdrowia i odporności. Choroba popromienna jest chorobą komórek organizmu i najbardziej narażone są na nią komórki będące w stanie intensywnego podziału : szpik kostny, zarodek, dzieci. Skutki napromieniowania rozróżnia się jako somatyczne ( mogą być przyczyną nowotworów) i genetyczne ( wywołują zmiany w komórkach rozrodczych, które są przekazywane następnym pokoleniom w postaci kalectwa). Mianem choroby popromiennej nie określa się miejscowych skutków oddziaływania promieniowania takich jak martwica czy oparzenia
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 74,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!