plik doc

konspekt


EDUKACJA CHOREGO PO UDARZE MÓZGU Udar mózgu – (incydent mózgowo-naczyniowy), jest to zespół objawów klinicznych związanych z wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, który powstaje wskutek zaburzenia krążenia mózgowego. Udar mózgu może być krwotoczny (wywołany wylewem krwi do mózgu), lub niedokrwienny (wywołany zatrzymaniem dopływu krwi do mózgu). Udar jest trzecią co do częstości przyczyną śmierci i główną przyczyną trwałego kalectwa oraz braku samodzielnośc...

plik docx

egzamin zdrowie publiczne pielęgniarstwo


1. Który z paradygmatów zdrowia publicznego zawiera cechy naukowego holizmu?

-paradygmat socjoekologiczny

2. Zdrowie w socjoekologicznej koncepcji jest:

- dobrostanem biopsychospołecznym uwzględniającym zdrowie i chorobę

3. Determinanty zdrowia jednostki to głównie:

- styl życia

- warunki środowiskowe

- cechy dziedziczne

- sprawność systemu opieki zdrowotnej

4. Określ pod...

plik docx

nierówności w zdrowiu

nierówności w zdrowiu

3. Nierówności w zdrowiu

Nierówności zdrowotnych można uniknąć nierówności w zakresie zdrowia między grupami ludzi wewnątrz krajów i między krajami. Te nierówności wynikają z nierówności wewnątrz i pomiędzy społeczeństwami. Warunki społeczne i ekonomiczne i ich...

plik pdf

badanie fizykalne

;)))
Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego Badanie jamy brzusznej, układu płciowego i układu nerwowego 1. Badanie fizykalne jamy brzusznej 1.1. Oglądanie 1.2. Obmacywanie 1.3. Opukiwanie 1.4. Osłuchiwanie 2. Ocena narządów płciowych 2.1. Stadia rozwoju narządów żeńskich 2.2. Stadia rozwoju narządów męskich 2.3. Badanie narządów płciowych 3. Ocena układu nerwowego: 3.1. Badanie nerwów czaszkowych 3.2. Badanie objawów oponowych 4. Dokumentacja kliniczna pacjenta 4.1. D...

plik pdf

badania fizykalne 2

;))
Badanie układu oddechowego i układu krążenia Badanie układu oddechowego i układu krążenia 1. Badanie klatki piersiowej 2. Badanie układu oddechowego 2.1. Oglądanie i mierzenie 2.2. Obmacywanie 2.3. Opukiwanie 2.4. Osłuchiwanie 3. Badanie układu krążenia 3.1. Oglądanie 3.2. Obmacywanie 3.3. Opukiwanie 3.4. Osłuchiwanie 3.5. Mierzenie Pomiar ciśnienia tętniczego Wstęp W module tym poznamy metody pozwalające ocenić funkcjonowanie układu krążenia i układu oddechowego. Ta część badania f...

plik pdf

badania fizykalne 1

;)
Badanie fizykalne autor: dr n. med. Lidia Ostrowska-Nawarycz copyright © Polski Uniwersytet Wirtualny OPRACOWANIE KURSU kierownik kursu metodycy graficy Agnieszka Wierzbicka Joanna Opoka Joanna Graczyk Joanna Niekraszewicz Urszula Tylki Maciej Czerczak informatycy Wstęp do kursu Badanie fizykalne przeprowadzane jest przez lekarza oraz w znacznym stopniu przez pielęgniarkę. Pacjent najdłużej pozostaje pod obserwacją pielęgniarki, dlatego też umiejętność przeprowadzenia badania fiz...