ikona pliku doc

zdrowie publiczne notatki

Zdrowie publiczne


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 86.50 kB.


ZDROWIE I CZYNNIKI JE WARUNKUJĄCE
ORAZ GŁÓWNE PROBLEMY ZDROWOTNE
Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska
Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Definicje
Pojęcie „zdrowie” jest wieloznaczne i bardzo trudne do zdefiniowania. Istnieją dwie grupy definicji zdrowia:
      Potoczne czyli laickie, w których zdrowie rozumiane jest jako brak choroby lub dolegliwości.
      Profesjonalne tzn. formułowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauki. Od wielu lat podejmowane są próby ustalenia satysfakcjonującej wszystkich definicji zdrowia. Istnieje już około 130 definicji Niektórzy autorzy uważają, że „zdrowie i choroba nie są to wyłącznie stany obiektywne, lecz w dużej mierze konstrukcje społeczne i dlatego też nie jest możliwe sformułowanie jednej „ostatecznej” definicji zdrowia”
Melosik Z. (red.): Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji. Wydaw.. Edytor, Toruń-Poznań 1999..

Najczęściej używaną jest definicja zamieszczona w 1948 r. w tekście konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (ŚOZ): „zdrowie to stan dobrego samopoczucia (dobrostanu) fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”. Z definicji tej wynika, że zdrowie:
      jest kategorią pozytywną – dobre samopoczucie (dobrostan),
      ma trzy wymiary – zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne (obecnie wyróżnia się także czwarty wymiar - zdrowie duchowe).
W innych, opracowanych w ostatnich latach definicjach, określa się zdrowie jako:
zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje,
zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku,
pewien potencjał fizyczny lub psychiczny, dający możliwość rozwijania aktywności,
wyraz równowagi i harmonii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych osoby ludzkiej.
2. Wymiary zdrowia
We współczesnym podejściu do zdrowia pr
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 86.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!