ikona pliku doc

Zdrowie publiczne notatki

Zdrowie publiczne dla Opiekunów i pielęgniarek


ocena: 4.0, 8
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 56.50 kB.


Czym jest zdrowie?
- Rene Dubois- zdrowie jest doświadczeniem subiektywnym i nie da się sklasyfikować w ramy teoretyczne
- Antonowski - poczucie spójności, działa jak wewnętrzny system, radzenie sobie z przeciwnościami losu
- Czy homoseksualizm to choroba?
- definiowanie choroby
Salutogeneza- nie pytaj dlaczego chory jest chory , dlaczego zdrowy jest zdrowy.
Choroba- to stan ograniczający lub uniemożliwiający pełnienie przez jednostkę zwykłych, codziennych ról społecznych i przynależności do różnych grup ( rodziny ).
Stan zdrowia- natomiast umożliwia jednostce jak najpełniejsze rozwijanie aktywności społecznej na różnych płaszczyznach życia.
Zdrowie- jest stanem całkowitego fizycznego, umysłowego i społecznego ( oraz duchowego ) dobrostanu a nie po prostu braku choroby, czy niesprawności (WHO).
Kiedy stosujemy daną definicję:
- funkcjonalną- dla programów promocji zdrowia na wzmocnienie potencjału zdrowia w społeczeństwie
- idealistyczną- dla polityków z celu zwrócenia uwagi na wielowymiarowość zdrowia
- negatywną- w programach walki z chorobami
Zdrowie publiczne- jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom i promowanie zdrowia, przedłużania życia poprzez zorganizowany wysiłek społeczeństwa ( 1988 )
Funkcje zdrowia publicznego:
- szczepienie
- bezpieczna woda
- bezpieczna żywność
- kontrola zdarzeń żywiołowych
- chorobowość i śmiertelność
- kontrola wykorzystania zasobów
- informacja i edukacja zdrowotna
- zaangażowanie społeczeństwa
- utylizacja i likwidacja odpadów
- monitorowanie czynników warunkujących zdrowie
- oszacowanie potrzeb populacji
- związki z politykami
- kontrola nosicielstwa
- przegląd i formułowanie aktów prawnych dot. zdrowia
- ugruntowanie legislacji dot. zdrowia
- kontrola niebezpiecznych substancji
- ocena promocji zdrowia i profilaktyki
- standarty bezpieczeństwa i higieny pracy
- zapobieganie urazom
- zdrowie reprodukcyjne i opieka nad matką
Zdrowie publiczne-
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 56.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!