ikona pliku doc

Zdrowie Publiczne notatki


  2004 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 2004
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 311,00 kB.


Świadczenia zdrowotne (definicja, rodzaje). Świadczeniem zdrowotnym ? są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia w szczególności związane z: Badaniem i poradą lekarską Leczeniem Badaniem i terapia psychologiczną Rehabilitacją leczniczą Opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem Opieka nad zdrowym dzieckiem Badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną Pielęgnacją chorych Pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi Opieka paliatywno-hospicyjną Orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia Zapobieganiem powstaniu urazów i chorób poprzez działanie profilaktyczne oraz szczepienia ochronne Czynnościami technicznymi i zakresu protetyki i ortodoncji Czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Świadczenie opieki zdrowotnej ? to świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące. Świadczeń udzielają świadczeniodawcy. Świadczenie gwarantowane ? to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Świadczenie zdrowotne rzeczowe ? to związane z procesem leczenia: leki, wyroby medyczne, w tym przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Świadczenie towarzyszące ? to zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej lub całodziennej oraz usługi transportu sanitarnego. Podmioty udzielające świadczeń w ramach POZ. Wymogi wobec pielęgniarki POZ oraz jej kompetencje. Podmioty udzielające świadczeń w ramach POZ Lekarz POZ (lekarz rodziny jak i zespół internista + pediatra) Lekarz pediatra zatrudniony w POZ Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna Położna środowiskowo-rodzinna Pielęgniarka środowiskowa w środowisku
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 311,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!